Sociálně demokratické ženy

Sociálně demokratické ženy (dále jen SDŽ) jsou zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD. Řídí se programem a statutem SDŽ v souladu s programem a Stanovami ČSSD.

Sdružují ženy sociálně demokratické orientace s cílem vytvářet prosazovat sociálně demokratický program, což znamená zejména:

  • prosazovat ženy do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí
  • vytvářet program zaměřený na rovné postavení žen a mužů a problematiku rodiny
  • obhajovat zájmy žen, iniciovat a účastnit se řešení jejich problémů
  • pomáhat při vzdělávání a zapojování žen do aktivního politického života
  • prosazovat zastoupení žen v orgánech ČSSD a na kandidátních listinách ČSSD na všech úrovních s cílem naplnit rezoluce PES (Evropská Sociálně demokratická strana) a SIW (Mezinárodní Socialistické ženy) o rovném zastoupení žen.

 

Adresa a kontakty

Sociálně demokratické ženy
Lidový dům, Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Česká republika

Asistentka ÚS SDŽ:

Tel.: +420 296 522 221
E-mail: sdz@socdem.cz

 

Navštivte oficiální webové stránky:

Blogy