Klub seniorů České strany sociálně demokratické

Klub seniorů České strany sociálně demokratické je zájmovým hnutím členů ČSSD vyššího věku.

Členové Klubu seniorů České strany sociálně demokratické jsou zaměřeni na aktivní politickou práci i zájmovou činnost a tvoří nedílnou součást ČSSD. Členy tvoří muži i ženy – členové ČSSD – po dosažení 60 let věku. Orientují se především na návrhy řešení seniorské problematiky uvnitř i vně strany. Ve své činnosti se řídí Statutem, který byl schválen Celostátní konferencí v únoru 2019.

V současné době evidují cca 1.300 členů ve všech regionech ČR. Celkový počet seniorů v ČSSD dosahuje téměř 6.000, což je takřka polovina členské základny.

Smyslem práce Klubu seniorů je aktivizovat starší členy strany, především bývalé veřejně činné osobnosti, k všestrannému napomáhání plnění programu strany zejména v oblasti zlepšování života seniorské populace a to prostřednictvím práce jak v odborných komisích ČSSD i Klubu seniorů, tak i v orgánech strany.

Zakladatelem byl v roce 1991 čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban a další členové ČSSD, kteří vstoupili do strany vesměs před rokem 1948, včetně těch, působících v exilu.

Okresní a krajské výbory Klubu seniorů pracují v převážné většině okresů a krajů České republiky jako součásti příslušných organizací ČSSD. Všechny Krajské výbory jsou zastoupeny v Celostátním výboru Klubu seniorů.

Klub seniorů je členem Evropské seniorské organizace (ESO), založené v roce 2001 Evropskou sociálně demokratickou stranou (PES) při Evropském parlamentu.

Kontakty:

předseda Klubu seniorů:
Mgr. Jan Prokeš
Lidový dům, Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Česká republika
telefon: 725122912
e-mail: ks@socdem.cz

tajemník Klubu seniorů:

Ludmila Koldová
telefon: 602 459 146
e-mail: ks@socdem.cz

 

 

 

Pražský kraj:
Pavel Baumgartner, předseda
telefon: 735 123 242
e-mail: pavelbaumgartner@gmail.com

Středočeský kraj:
Josef Nebeský, předseda
telefon: 603 472 709
e-mail: nebesky.josef@seznam.cz

Jihočeský kraj:
Josef Arnošt, předseda
telefon: 607 961 010
e-mail: arnostjosef@seznam.cz

Plzeňský kraj:
Václav Špaček, člen KV
e-mail: vaclavspacek@email.cz

Karlovarský kraj:
František Dub, předseda
telefon 728 227 134
e-mail: f.dub@email.cz

Ústecký kraj:
Karel Strakoš, předseda
telefon: 602 410 543
e-mail: karel.strakos@seznam.cz

Liberecký kraj:
Petr Drobný, předseda
telefon: 721 955 401

Královéhradecký kraj:
František Škvařil, předseda
telefon: 604929888
e-mail: f.skvaril@seznam.cz

Pardubický kraj:
Petr Kolman, předseda

telefon: 724209657
e-mail: kolman.pet@seznam.cz


Kraj Vysočina:

Ladislav Vrátný, předseda
telefon: 721 226 535
e-mail:   Ladislav.Vratny36@seznam.cz

Kraj Jihomoravský:
Jan Kowalski, předseda
e-mail: jan.kowalski@volny.cz

Olomoucký kraj:
Ing. František Minařík, předseda
telefon: 775 242 659
e-mail: fana.minarik@ seznam.cz

Moravskoslezský kraj:
RNDr. Marcela Stonišová, předsedkyně
telefon: 736 607 206
e-mail: marcelastonisova@seznam.cz

Zlínský kraj:
Jiří Haas, předseda
e-mail: jiri.haas@email.cz

Blogy