Vzdělání Technická kybernetika na Vysokém učení technickém v Brně
Poslední zaměstnání 2004 -2012 zastupitel Moravskoslezského kraje, 2006-2014 primátor města Ostravy
Další zajímavosti signatář Charty 77, po listopadu 1989 jeden ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě

Můj příběh

 

Narozen v Ostravě, přestěhován jako batole do Hranic na Moravě, kde jsem strávil osm let nejšťastnějšího dětství, za které vděčím svým rodičům a krásné přírodě v okolí Teplic nad Bečvou. Řeka Bečva, tenkrát čistá, nabízela v létě to nejnádhernější koupání a v zimě boj o záchranu života na prolamujícím se ledě.

Od třetí třídy v Ostravě, v létě tábory pionýrské, pak skautské po 68 už žádné. V zimě s ROH zájezdy na hory do Beskyd a na Chopok. Bezstarostný život. Gymnásium, první velká láska, manželství na 30 let.

Technická kybernetika v Brně, během studia dvě děti, kluk Petr a holka Zuzana. Nedostali jsme společné koleje, tak jsme bydleli v Ostravě a do Brna dojížděli. Moje žena Sylva takhle při dvou dětech vystudovala stavební fakultu.

Po prvním semestru na vojenské katedře jsem tam přestal chodit, protože jsem nechtěl, podle tehdejší ideologické komunistické doktríny, nevyhnutelně zničit jako třídně organizovaný proletariát třídně organizovanou buržoazii. Nevyhodili mě ze školy, nevím, komu za to vděčím. Místo absolventské roční vojny mě však čekaly dva roky a doma dvě děti a studující žena. Modrá knížka mě zachránila před vězením, protože bych pušku do ruky nevzal, abych sloužil komunistické zvrácené ideologii.

První zaměstnání jako servisní technik pro západoněmecké firmy mě inspirovalo k tomu, že je třeba technologicky nezůstat pozadu za západem, našel jsem si místo ve výzkumáku na vývoji řídicích systémů. To byla doba, kdy jsem se v neděli večer nemohl dočkat pondělního rána, abych mohl pracovat na vývoji systémů. Nejlepší práce, co práce, zábava v mém životě. Za dva tři roky můj osmibitový řídicí systém předčil konkurenční špičkový německý šestnáctibitový.

V té tobě emigroval bratr. Bylo mi jasné, že tady zůstanu kvůli rodičům a zároveň mi bylo jasné, že i když budu pracovat šestnáct hodin denně, stejně krok se západními technologiemi neudržím. Nezbylo, než se orientovat na změnu politického systému, potřeboval jsem totiž, aby na dovoz jednoho tranzistoru za tehdejších 20 Kčs jsem nemusel čekat rok a vyplňovat papíry jako na lokomotivu. Psal jsem Husákovi, aby pustil Havla, pak Několik vět a pak podpis Charty 77.

Listopad 89. Založení OF v Ostravě. Z výzkumáku firma, která dodnes existuje a já dobrovolně odešel,protože můj nový koníček – politika, kterou jsem pak až do roku 2002 dělal po večerech, podle názoru mých kolegů mě odváděla od práce.

Kooptován do krajského zastupitelstva, zvolen do prvního svobodně zvoleného zastupitelstva Ostravy za Občanské fórum.

Z mých profesních úspěchů z té doby stojí za zmínku postavení Čistírny odpadních vod v Ostravě za miliardu a půl, kterou jsem měl v gesci jako technický ředitel Ostravských vodovodů a kanalizací. Nebylo to jednoduché, protože dodavatelské firmy procházely privatizací a různě kolabovaly a na termín dokončení čistírny byly sankce. Podařilo se mi získat z Fondu národního majetku 25% akcií v provozní společnosti pro město Ostravu, takže dnes Ostrava vlastní veškerý infrastrukturní majetek a pomocí svého podílu v provozní společnosti jej také může pečlivě obhospodařovat.

V roce 97 přijat do sociální demokracie, v roce 2000 předseda v Ostravě. V té době jsem s kamarádem založili firmu na avioniku a abychom ji mohli zkoušet, postavili jsme čtyřmístné letadlo COSY MKIV.

Pilotní průkaz jsem si už neudělal, protože jsem nastoupil na město jako náměstek a pak jsem strávil dvě období jako primátor, a veškerou svou energii jsem věnoval městu.

Rozešli jsme se se svou první ženou a s mou druhou ženou Monikou, která měla z předchozího manželství také dvě děti, jsme zplodili dva kluky Davida a Matyáše, kteří dnes mají dvanáct a čtrnáct let.

S pomocí prozřetelnosti a všech pozitivních lidí i z různých politických stran se mi podařilo rozvinout Vědeckotechnologický park, dnes pár tisíc lidí, připravit více než pět set hektarů ploch pro průmyslové využití a v Hrabové a Mošnově vybudovat průmyslové zóny, kde dnes pracuje více než šestnáct tisíc lidí. Průmyslové zóny pomohly naprosto zásadně restrukturalizaci regionu.

Přes velký odpor tehdejších privatizátorů z ODS založit fakultu medicíny na Ostravské univerzitě a tím zachránit před zesoukromničením fakultní nemocnici v Ostravě. Dnes už stovky lékařů z této fakulty pracují v našem kraji.

V roce 2014 jsem se rozešel ze sociální demokracií, protože skupina nezkušených lidí si myslela, že koláče padají do pusy bez práce. Poté, co přesvědčili své okolí, že pracovat pro lidi neumí, mě pozvala sociální demokracie zpět.

Přijal jsem, náš kraj zmrtvěl. V době kdy jsem vedl ostravskou radnici jsme byli ze tří set evropských regionů mezi deseti nejrychleji se rozvíjejícími. Zkusím jej znovu rozhýbat.

Proč jsem sociální demokrat

K pochopení obrazu společnosti, o který sociální demokracie usiluje, se mi zdá nejvýstižnější  následující fikce: představme si, že dopředu plánujeme, jak by mělo vypadat uspořádání společnosti, do které se narodíme. Ale neznáme dopředu své pohlaví, barvu pleti, nadání, zdravotní stav ani sociální postavení. Možná se narodíme v rodině bohatých a laskavých lidí. Možná jako zdravotně postižení v chudé rodině.

Vím, v jaké společnosti bych chtěl žít. Nechci mít výhody kvůli barvě své kůže, pohlaví nebo postavení, Ale také nechci nevýhody. Sociální demokracie je strana, která už sto padesát let odstraňuje nevýhody pro žijící a pro ty, kteří se teprve narodí.