Rodinný stav ženatý, 3 děti
Vzdělání 1983-87 Vysoká škola ekonomická – obor zahraniční obchod, dosažený titul – Ing. 1989-95 Univerzita Karlova – Právnická fakulta 2002 obhajoba rigorózní práce na PF UK – dosažený titul – JUDr. 2004 Prague International Business School – dosažený titul – MBA
Současné zaměstnání 2017 - dosud ředitel ve Fakultní nemocnici v Motole
Poslední zaměstnání 2016 - 2017 ministr zdravotnictví ČR, 2000-16 Fakultní nemocnice v Motole – ředitel 1998-99 ČS Factoring a.s. – výkonný ředitel 1994-98 Apotex (ČR) s.r.o. – generální ředitel pobočka Apotex Inc. Toronto 1991-94 Wellcome East Europe Ltd. – od r. 1992 obchodně-ekonomický ředitel 1988-91 Chemapol Group – od r. 1990 zástupce vedoucího obchodního referátu 1987-88 SPOFA absolventská pozice
Jazyky angličtina, ruština – plynně, němčina, španělština – pasivně