Email martin.netolicky@pardubickykraj.cz
Rodinný stav svobodný
Vzdělání Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Profesní zkušenosti Jako vysokoškolský učitel se Martin Netolický zabýval finančním právem zejména ve vztahu k územně samosprávným celkům. Pracoval také jako poradce bývalého ministra pro místní rozvoj a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. V komunální politice působí od roku 2006 v pozici zastupitele nebo radního města Česká Třebová. V roce 2011 nastoupil do funkce radního Pardubického kraje pro zdravotnictví. Od roku 2012 působí ve funkci hejtmana se zodpovědností za finance.
Kraj Pardubický

Můj příběh

Narodil jsem se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí, avšak celý můj život je pevně spjatý s Českou Třebovou, kde jsem vystudoval místní gymnázium. Po jeho dokončení v roce 2001 jsem nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem následně absolvoval také doktorské studium se zaměřením na finanční právo a finanční vědy. V rámci studia a následné pedagogické činnosti jsem se zaměřoval na oblast rozpočtového práva a financování územních samosprávných celků, což nyní uplatňuji v rámci vedení kraje a zodpovědnosti za oblast financí. Od roku 2008 jsem čtyři roku pracoval jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a již od roku 2002 se váže má spolupráce s tehdejším poslancem a později ministra pro místní rozvoj a hejtmanem Radko Martínkem.

V roce 2006 jsem poprvé uspěl ve volbách do zastupitelstva našeho města a stal se zastupitelem. Od roku 2008 jsem zastupitelem kraje, kde jsem v roce 2011 dostal na starost oblast zdravotnictví, ve kterém jsme nastartovali velké změny spojené především se stabilizací hospodaření a následnou fúzí pěti samostatných nemocnic do jedné společnosti. Od voleb v roce 2012 jsem již druhé funkční období hejtmanem našeho kraje se zodpovědností za rozpočet a finance. Pokud se mám ohlédnout zpět, tak bych osobně charakterizoval toto období jako snahu pomáhat rozvoji ve všech částech našeho kraje. Snažíme se rovnoměrně rozprostírat investice i do periferních oblastí regionu tak, abychom se nezaměřovali pouze na sídelní město našeho kraje. S nadsázkou svým kolegům někdy zdůrazňuji, že náš kraj není pouze od Svítkova po Černou za Bory, ale od Jevíčka a Králík až po Kojice a Třemošnici.

Nasazení, s jakým se snažím funkci hejtmana Pardubického kraje vykonávat, velmi výrazně zasahuje i do osobního života, a proto jsem před několika lety uvažoval o tom, že druhé funkční období bude moje poslední, avšak v průběhu loňského roku jsem byl osloven různými osobnostmi kraje, kterých si upřímně vážím, zda bych ještě jednou kandidaturu nezvážil. Podporu mi nabídli starostové, představitelé spolků i různých organizací, a proto budou krajské volby v letošním roce pro naší koalici 3PK obrovskou výzvou, na kterou se nesmírně těším. Jsem přesvědčený, že lidé v těchto volbách nehlasují podle centrální „pražské“ politiky, ale hodnotí stále více konkrétní osoby. Jdu do toho s elánem, energií, a také zkušenostmi. Věřím, že náš tým bude úspěšný.