Rodinný stav vdaná
Vzdělání Právnická fakulta UK
Profesní zkušenosti 1999 - 2007 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví ČR, 2007 až 2008 zastávala pozici ředitelky legislativně právního odboru v agentuře CzechInvest, v letech 2010 až 2014 zastupitelka Hlavního města Prahy, od února 2014 náměstkyně ministra zdravotnictví ČR.
Další zajímavosti Od roku 2008 také působí jako odborný asistent na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kompetence Legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví