Rodinný stav Ženatý, tři dcery
Vzdělání Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Motto Olomoucký kraj: moje srdeční záležitost
Současné zaměstnání 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zastupitel města Šternberka, předseda Krajského výkonného výboru ČSSD Olomouckého kraje
Poslední zaměstnání Poslanec PS PČR, místostarosta města Šternberka, radní města Šternberka
Profesní zkušenosti Poslanec Poslanecké sněmovny PČR, místostarosta města Šternberka, člen Zastupitelstva Olomouckého kraje a předseda Komise pro mládež a sport, předseda KVV ČSSD Olomouckého kraje, místopředseda OVV ČSSD Olomouc, radní města Šternberka
Zájmy a záliby Sport, historie, motorismus, hory
Další zajímavosti Aktivní hráč volejbalu a k tomu předseda výboru Volejbalového klubu Univerzity Palackého v Olomouci a člen Výboru Českého volejbalového svazu

Můj příběh

Na střední Moravě jsem se narodil, prožil zde většinu svého dosavadního života, založil rodinu a vychoval děti. Jsem s tímto krajem celoživotně spjatý a chci mu vracet to, za co mu vděčím. Z pozice 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje proto směřuji svůj elán a energii primárně do rozvoje našeho regionu. Vidět jeho rozvoj, ke kterému svým dílem navíc sám mohu přispívat, mě naplňuje optimismem a sílou do dalších bitev. Bitev o rozpočet, strategii a priority, ale především o zájmy lidí, obyvatel Olomouckého kraje, o vaše zájmy.

O politiku a veřejný život jsem se vždy aktivně zajímal a více než dvacet let jsem postupně sbíral zkušenosti jako zastupitel, radní a místostarosta města Šternberka, zastupitel Olomouckého kraje a poslanec Parlamentu ČR. V současné době vykonávám funkci ekonomického a investičního náměstka Olomouckého kraje. Protože jsem přesvědčen, že každý, kdo jednou vstoupí do politiky, by měl mít za sebou profesní dráhu v „běžném“ povolání a reálném životě, nejvíce si cením zkušeností, které mi poskytly roky, kdy jsem působil jako učitel na základní škole ve Šternberku. Podílet se na výchově a vzdělávání našich dětí, spoluvytvářet jejich budoucnost, je spojeno s velkou pokorou a porozuměním. Právě tyto zkušenosti jsem si přenesl i do služby pro Olomoucký kraj.

Spoustu zásadních otázek naštěstí nemusím řešit úplně sám. Naopak, dnes a denně se obracím na experty, se kterými hledáme recepty na všechny starosti a problémy, které nás v našem regionu trápí. A v neposlední řadě se mohu opřít o svou rodinu, která pro mě znamená nejen neocenitelné zázemí, ale také studnici inspirace pro řešení pracovních výzev. Jsem totiž přesvědčen o tom, že ve veřejném životě bychom měli k problémům druhých přistupovat tak, jak bychom chtěli řešit problémy vlastní a své rodiny, o což se sám osobně vždy snažím.

Také v politice platí to, že čím více úspěchů přichází, o to víc práce máme. A to je dobře. Současná krize vyvolaná pandemií COVID-19 před nás staví mnoho překážek, ale i příležitostí. Odpovědná skladba rozpočtu Olomouckého kraje s důslednou tvorbou rezerv je mou povinností a dílem, které jsem se svými kolegy a koaličními partnery prosadil. Kraj je proto připraven na budoucnost a stávající situace nás z ekonomického hlediska zastihla připravené nejlépe, jak to šlo.

Co mě baví…

Mou velkou vášní je sport a od mládí především volejbal. Mám to štěstí, že mohu jako dlouholetý pedagog a také otec díky svým aktivitám v oblasti sportu aktivně podporovat mládež a motivovat ji k pohybu obecně. Umožňuje mi to i mé působení ve funkcích předsedy Volejbalového klubu Univerzity Palackého Olomouc a člena výkonného výboru Českého volejbalového svazu.

Jako hráč volejbalu jsem si s sebou do života přinesl smysl pro fair play, cílevědomost, silnou vůli vítězit, ale na druhou stranu i odolnost a pokoru vůči prohrám, kterým se čas od času prostě neubráníme a které mají tu sílu – přijdou-li ve správnou chvíli – dělat z nás ještě lepší hráče i lidi. Vedle volejbalu mě však baví i řada dalších sportů, jimž se sám na různé úrovni amatérsky věnuji. Kondici si udržuji také pohybem v přírodě a k mým velkým koníčkům patří rovněž myslivost a střelba, v níž – a to neskromně dodávám – dosahuji velmi dobrých výsledků.

V posledních letech mi dělají ohromnou radost výsledky našeho volejbalového klubu - Univerzity Palackého Olomouc. Děvčata se po 23 letech stala mistryněmi ČR, třikrát ovládla Český pohár, bojovala v evropských pohárech i o nejprestižnější Ligu mistryň. V roli předsedy a manažera klubu mám tu čest spolupracovat s výbornými lidmi a také díky tomu jsou mi velkou inspirací i chvíle, kdy se vše nedaří podle našich představ a přichází na řadu “týmový duch”, aby si poradil s každou výzvou. A na tomto kolektivním pojetí chci stavět i ve své službě veřejnosti a našemu Olomouckému kraji.