Rodinný stav dvě dcery
Vzdělání Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Lékařská fakulta (1979); kandidatura věd (1992), docentura (1998) a profesura (2003) v oboru chirurgie; specializační atestace z klinické onkologie (1993)
Současné zaměstnání senátor, chirurg a onkolog
Profesní zkušenosti Od roku 1979 pracoval jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a opět jako odborný lékař (2008-2010). V lednu 2010 dostal výpověď ze zaměstnání pro údajnou nadbytečnost, což vyvolalo nemalé protesty odborné i laické veřejnosti.
Zájmy a záliby tramping, turistika, cestování, zahrada, houbaření, rybaření, hra na kytaru a banjo, četba
Další zajímavosti V roce 1985 i 1987 pracoval v onkologickém výzkumu v Paterson Institute for Cancer Research a Christie Hospital v Manchesteru ve Velké Británii. V letech 1990-1992 jako vědecký pracovník ve Wistar Institute a na Pennsylvania University ve Philadelphii v USA.
V letech 1999-2002 byl proděkanem pro vědu a výzkum a v letech 2003-2010 působil po dvě funkční období jako děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Spolupracoval na několika odborných monografiích a učebních textech.
Kraj Jihomoravský kraj