Vzdělání ČVUT, fakulta strojního inženýrství
Současné zaměstnání energetický analytik
Profesní zkušenosti Bývalý člen dozorčí rady ČEZ, a.s., poradce ministrů životního prostředí a průmyslu a obchodu, člen Pačesovy komise pro aktualizaci státní energetické koncepce. Do července 2019 byl členem Rady ERÚ.
Další zajímavosti Aktivně pracuje v komisi pro průmysl a obchod, kde je předsedou subkomise pro energetiku. V současné době je předsedou MO ČSSD Roudnice nad Labem a členem krajského předsednictva Ústeckého kraje.