Vzdělání Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, studijní program Hospodářská politika a správa
Poslední zaměstnání Ředitel Odboru analýz a informací, Sekce kabinetu předsedy vlády, Úřad vlády ČR.
Profesní zkušenosti Pracoval jako Vedoucí Oddělení ekonomicko-sociálních analýz v Sekci kabinetu předsedy vlády na Úřadu vlády ČR, dále jako Manažer autorizace plateb OP PI v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, či jako Garant kontrol OP VaVpI na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Zájmy a záliby Sport, fotografování
Další zajímavosti V současné době působí jako doktorand na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje oblasti sociální politiky, minimální mzdě a oblasti podpory investic. Je místopředsedou OVV Praha 4, členem Národohospodářské komise ČSSD a předsedou Ústřední odborné komise pro evropské záležitosti.
Telefon +420 724 538 915
Kraj Praha
Blogy iDNES