Rodinný stav Ženatý, 1 dítě
Vzdělání Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor pedagogika. VOŠSP v Mostě, obor sociálně právní činnost
Současné zaměstnání Náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Poslední zaměstnání Od 06/2015 do 03/2017 Zástupce náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR. Od 08/2005 do 06/2015 Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14. Od 09/2000 do 07/2005 odborný rada, Odbor pro lidská práva, Úřad vlády ČR Externí vyučující na VOŠ a katedra pedagogiky FF UK
Profesní zkušenosti Člen a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb, bývalý člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, lektor PRIDE (přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči)
Jazyky Angličtina (B1), němčina (A2)
Zájmy a záliby Fotografování, filmy