Vzdělání Vystudoval pařížské Sciences Po (2007-2010) a London School of Economics (2010-2011).
Současné zaměstnání Od roku 2014 působí jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády České republiky a ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU.
Poslední zaměstnání Před nástupem na Úřad vlády pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropský politik (CEPS), největším a nejstarším bruselském think-tanku.
Profesní zkušenosti Specializuje se na evropskou hospodářskou a finanční politiku, transformaci postkomunistických zemí a průmyslové strategie středoevropského prostoru.
Jazyky Hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy.
Další zajímavosti Pravidelně publikuje v odborných časopisech i mainstreamových médiích.