Výzva ČSSD - Kapka krve pro Ukrajinu

28. února 2022

Ve čtvrtek 24. února jsme se všichni probudili do světa, který si nikdo nepřál. Sociální demokracie vnímá válku, jako selhání politiky a diplomacie. Válce bychom měli předcházet, nikoliv si ji přát. Ale ruská agrese vůči Ukrajině je dnes skutečností, na kterou musíme jako strana hlásící se k obhajobě humanistických principů, demokracie, svobody a solidarity reagovat. ČSSD vyjádřila jednoznačnou podporu Ukrajině a podporuje rozhodné kroky ze strany České republiky i Evropské unie.

whatsapp-image-2022-02-27-at-21-35-12_1.jpeg

V nastalém konfliktu nicméně trpí nevinní, zejména obyčejní občané ukrajinských měst a obcí. Lidé, kteří si válku také nepřáli, ale dopadají na ně její důsledky. Proto se představitelé ČSSD zapojili do přípravy materiálních sbírek a nabídli možnost využití našich Lidových domů pro potřeby ubytování lidí prchajících před válkou do ČR.

Dalším krokem byla výzva na všechny členy České strany sociálně demokratické k maximálnímu možnému vyjádření solidarity a k zapojení do konkrétní pomoci. Týká se to jak materiální pomoci, tak nabídky ubytování tam, kde je to možné.

Vnímáme, že vzhledem k rostoucímu počtu zraněných, může rovněž nastat situace, kdy i Česká republika projeví svou solidaritu darováním krve ukrajinským nemocnicím. Věříme, že sociálním demokratkám a sociálním demokratům není utrpení lidí na Ukrajině lhostejné. A proto jsme dnes vyzvali naše členy k darování krve pod hlavičkou výzvy „Kapka krve pro Ukrajinu“.

Věříme, že naše výzva k projevu solidarity s lidmi, kteří kvůli válce trpí, bude vyslyšena.

Michal Šmarda
předseda ČSSD

Blogy