Vláda v oblasti dopravy vůbec nereaguje na změny, které nás nevyhnutelně čekají

17. ledna 2022

K dalšímu rozvoji našeho hospodářství je potřeba dostavba potřebné dopravní sítě a rozvoj moderní infrastruktury, což by měla zcela jistě být priorita nové vlády. Sociální demokracie vítá závazky vlády v oblasti dopravy.

Chybí nám však  sebemenší reakce na Zelenou dohodu pro Evropu, která bude podobu dopravy a mobility obecně zásadně ovlivňovat. Vláda tak nepředkládá žádné návrhy a opatření, které bude Česká republika zcela jistě muset přijmout. V prohlášení se hovoří velmi obecně o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Stejně jako v jiných částech tak vláda nenabízí byť obecnou představu o tom, jak a v jaké výši chce financovat nastíněné priority.

ČSSD vnímá jako jednu z hlavních priorit podporu veřejné dopravy. Hlavní pozornost by vláda měla věnovat rozvoji integrovaných dopravních systémů a jejich vzájemnou propojenost. Nezbytné je však zajistit dostatečné a stabilní zdroje pro financování veřejné dopravy.

V některých konkrétních oblastech je programové prohlášení velmi obecné. Například se nedozvídáme, jak chce vláda přesunout část nákladní dopravy z přetížených silnic na železnici. Obdobně nám chybí jasnější představa o rozvoji železniční dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí a ovzduší. ČSSD požaduje, aby se vláda zaměřila na posílení klíčové role Českých drah jako národního dopravce.

Pro ČSSD je bezpečnost zcela zásadním tématem. Vítáme návrhy vlády v této oblasti, přestože některé otázky nejsou v programovém prohlášení jakkoliv řešeny. ČSSD podporuje zavedení řidičského průkazu na zkoušku a další kroky k bezpečnosti především silničního provozu.

V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že vláda by měla usilovat o další legislativní kroky směřující k urychlení přípravy a stavby dopravní infrastruktury.

Břetislav Štefan

 

Blogy