TZ ČSSD: Maturity a závěrečné zkoušky z pohledu sociální demokracie

15. března 2021

Česká republika je smutným rekordmanem. Naše děti mají totiž nejdéle uzavřené školy, a jsou proto odkázané na distanční výuku. Studenti zdravotnických a sociálních středních škol jsou pracovně nasazení. Divadlo kolem úřednické maturity bylo již smutnou koncovkou.

Sociální demokracie byla od počátku proti úřednickým maturitám. Kapitulace na kvalitu vzdělání není pro nás řešením. Nesdílíme názor Andreje Babiše, že maturita není důležitá pro budoucí zaměstnání a úspěch mladých lidí. Nyní se zasadíme o rychlé obnovení praxí na středních odborných školách a učilištích, nejprve formou individuálních konzultací v praktických předmětech. Nejnaléhavěji v závěrečných ročnících. K tomu vyzval ministra zdravotnictví a ministra školství náš poslanecký klub již v minulém týdnu.

Po vyhlášení kompromisní podoby maturit a závěrečných zkoušek pro rok 2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se na nás stále obrací řada studentek a studentů s mnoha dotazy.

Žádali jsme mimořádný přístup k studentům, kteří pomáhali v nemocnicích a domovech pro seniory. „Máme za to, že tito studenti již svoji zkoušku z dospělosti složili a zároveň jim děkujeme za jejich nasazení a pomoc,“ říká 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Valachová (ČSSD) a dodává: „Souhlasíme tedy s novými pravidly ministerstva školství, kdy zájemci z řad těchto pracujících studentů mohou skládat část maturitní zkoušky dobrovolně.“

Nová podoba maturit se ale nevztahuje na studentky a studenty dvouletých dálkových studií zdravotnických a sociálních oborů, ani na ty, kteří byli pracovně nasazení či dobrovolně pomáhali jako studenti jiných oborů. Sociální demokracie žádala od podzimu spolu s odborníky na vzdělání řešení obsahu praktické části maturit a závěrečných zkoušek učňů. „Studenti a učni neměli šanci téměř rok získávat plnou praxi,“ připomíná Jan Hamáček, předseda ČSSD.

Obsah praktických částí zkoušek podle sociální demokracie musí odpovídat tomu, co se opravdu odučilo, a studenti a učni musí mít poctivou šanci tyto dovednosti získat do konce školního roku a být úspěšní v prvním zaměstnání nebo na vysoké škole.

zdroj: tiskové oddělení ČSSD

Blogy