TZ ČSSD: Konec kvalifikovanosti učitelů v Čechách?

27. ledna 2021

Poslanci ČSSD již během druhého čtení navrhovaného zákona o pedagogických pracovnících vznesli několik kritických připomínek. Tyto připomínky se opírají o stanoviska odborné veřejnosti. Nyní by měl problematický zákon o pedagogických pracovnících projít třetím čtením.

Úprava zákona vede k degradaci kvalifikovaných učitelů, a to především z toho důvodu, že dává možnost učit jakémukoli vysokoškolsky vzdělanému člověku jakýkoli předmět na 2. stupni ZŠ bez jakýchkoli pedagogických znalostí. Navrhovatel vychází z údajně kritického nedostatku kvalifikovaných učitelů a z deklarované potřeby zkvalitnit výuku ve školách odborníky z praxe. Argumenty, z nichž vychází návrh novely, jsou nepřesné. Výrazným rizikem je, že novela neřeší vázanost na aprobaci – to v praxi znamená, že dějepis může učit například absolvent vysoké školy s technickým zaměřením. A to v době, kdy si připomínáme významná výročí Jana Amose Komenského. Větší „dárek“ učitelům a školám k těmto výročím předkladatelé novely asi nemohli připravit.

Na 2. stupni ZŠ je zajišťována výuka v 7 % úvazků nekvalifikovanými a jen 2,4 % vyučujících učitelské studium nezahájilo. V absolutních číslech jde maximálně o 1 600 nekvalifikovaných učitelů, kteří si kvalifikaci ani nedoplňují – ze zhruba 70 000 vyučujících na těchto stupních škol. Problém je především na regionální úrovni, a to konkrétně v Karlovarském kraji, kde je nekvalifikovaných úvazků téměř jedna pětina a kvalifikaci si jich nedoplňuje 8 %. Naopak v osmi krajích jde o zlomky jednoho procenta nebo maximálně do 2 % nekvalifikovaných. Místo regionálně a aprobačně zacílených opatření navrhuje novela cestu plošného snížení kvalifikačního požadavku.

Novela ani nepožaduje, aby pedagogicky nekvalifikovaný učitel zahájil učitelské studium (pedagogické minimum). V současné dikci zákona je požadovaná podmínka, že si pedagogické vzdělání doplní například v 250hodinovém doplňujícím pedagogickém studiu (DPS). Na výtku, že jde o studium leckdy nekvalitní, novela vůbec nereaguje.

Blogy