Tisková zpráva ČSSD: Plusy i mínusy nového programového prohlášení vlády

7. ledna 2022

Programové prohlášení vlády obsahuje několik příjemných překvapení. Oceňujeme zejména závazek zavést zákonnou valorizaci minimální mzdy, víceleté financování sociálních služeb, změnu dotačních programů, aby méně sloužily obřím korporacím, nebo závazek přijmout aktualizovanou energetickou koncepci do konce roku 2023.

vlajka-lidovy-dum-ld-1.jpg

Na druhé straně musíme striktně odmítnout náznaky zavedení plateb ve zdravotnictví nebo dovoz levné pracovní síly ze zahraničí. To nelze bez patřičné ochrany práv zaměstnanců. Některé navržené změny v oblasti pracovního práva mohou vést k přesunu zaměstnanců do šedé zóny a v důsledku k systémovému poškozování práv pracujících lidí.
V řadě důležitých pasáží je text vládního programového prohlášení velmi vágní a neurčitý.

Za zcela zásadní považujeme téměř úplnou absenci řešení příjmů státního rozpočtu. Přestože prohlášení obsahuje řadu pozitivních změn, tak není vůbec jasné, z čeho je hodlá vláda financovat.

Na zásadní reformu daňového systému pak vláda zcela rezignovala. To je velká chyba. Už proto, že bez reformy daní není možná reforma důchodů. A naši lidé potřebují mít jistotu, že o ně bude ve stáří postaráno.

Sociální demokracie v příštích dnech zveřejní svá stanoviska k jednotlivým kapitolám programového prohlášení. Již dnes můžeme říct, že plány vlády jsou pro nás zklamáním. Očekávali jsme jasný plán, jak vyřešit rozpočtové a strukturální problémy České republiky. To nám vláda v tomto prohlášení nenabízí. Její první kroky naopak vedou k nárůstu byrokracie na nejvyšší úrovni.

Na druhé straně vláda přichází s řadu kroků, které mají naši plnou podporu. Za tyto závazky bychom vládním stranám a jejich představitelům rádi poděkovali.

Sledujte, prosím, vyjádření našich představitelů…

Michal Šmarda
předseda ČSSD

Blogy