Sociální demokraté hodnotí program vlády – téma veřejné finance

9. ledna 2022

ČSSD zejména oceňuje deklaraci boje proti daňovým únikům, odlivu peněz do zahraničí a praní špinavých peněz, což je dlouhodobou prioritou sociální demokracie. Vítáme především odstřižení firem z daňových rájů od veřejných financí. V této oblasti jsme připraveni s vládou ČR konstruktivně spolupracovat na konkretizaci možných opatření a především na hledání řešení v rámci EU či OECD.

Sociální demokracie oceňuje závazek směřovat k plnění maastrichtských kritérií. Nicméně nám chybí stanovení termínu pro splnění tohoto závazku. Stejně tak chybí alespoň orientační termín a podmínky, ze kterých by měla ČR přejít na Euro.

Obdobně vítáme návrhy opatření v oblasti transparentnosti. Jsme připraveni o nich vést konstruktivní veřejnou diskuzi.

ČSSD v prohlášení postrádá návrh ucelené reformy daňového systému. To je pro nás společně s odpovědí na otázku, jak chce vládní koalice zajistit zdroje na financování předkládaných návrhů, největším zklamáním.

Parametrické změny daní mohou skutečně pomoci zejména drobným a středním podnikatelům, což je dobře. V prohlášení je znát náznak snahy o snížení daňové zátěže práce, což ČSSD jednoznačně vítá. Návrhy jsou však velmi nekonkrétní a bez komplexní daňové reformy by znamenaly jen další výpadek příjmů státního rozpočtu.

Zároveň prohlášení nenabízí odpověď na otázku, kam daňovou zátěž chce přesunout. ČSSD jednoznačně podporuje přesunutí směrem k majetkovým a kapitálovým daním.

Oceňujeme snahu o zavedení JIM. Sociální demokracie v minulosti o tento krok bohužel neúspěšně usilovala. V této oblasti budeme úsilí vlády ČR jednoznačně podporovat.

Programové prohlášení vlády ČR přichází se závazkem odpovědného hospodaření, což jednoznačně vítáme. Nicméně považujeme za mylné vnímat rozpočtovou odpovědnost jako ústavní, nikoliv makroekonomickou, záležitost.

Budeme také chtít vést s vládou diskuzi o detailech a východiscích výdajových pravidel, které v prohlášení velmi obecně nastiňuje. Naším cílem je odpovědně hospodařit proto, abychom mohli zajistit vyšší kvalitu života občanů naší země, nikoliv se podřizovali globálním kapitálovým trhům.

Podporujeme opatření ve prospěch rodin s dětmi. Vládou prezentované změny lze v obecné rovině označit za kroky správným směrem. I zde je potřeba upozornit na potřebu nahradit případné výpadky v příjmech.

Rozpočty obcí nemohou spoléhat na výnos daně z nemovitosti. Potřebujeme pozitivní změny v rozpočtovém určení daní, které by umožnily obcím a krajům zajistit dostupnost klíčových veřejných služeb pro občany a dále je rozvíjet.

Vládou zmíněná ekologická a prorůstová opatření jsou velmi obecná a deklaratorní. Uvítali bychom širokou veřejnou debatu na toto téma, aby dopady těchto opatření měly pozitivní přínos pro občany a přispívaly k snižování nerovností ve společnosti.

Michal Šmarda
předseda ČSSD

Blogy