Nejnižší korupce v naší zemi byla výsledkem vlády sociálního demokrata Bohuslava Sobotky!

25. ledna 2022

Po skandálech vlády Petra Nečase z ODS (dnes SPOLU) přinesla Sobotkova vláda řadu změn, které omezily korupční chování a rizika klientelismu. Přijetí služebního zákona, registru smluv, regulace financování politických stran, změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek, zpřísnění zákona o střetu zájmů, prokazování původu majetku, ale třeba i bezhotovostní platby při výkupu kovů.

To vše omezilo korupční chování a Česká republika se vydala správným směrem. Lidé tak mohli svému státu opět věřit.

Za vlády Andreje Babiše z hnutí ANO 2011 se Česká republika v mezinárodním hodnocení míry korupce opět propadla. Na vině je obcházení služebního zákona, střet zájmů premiéra i přehlížení prohřešků vlivných.

Co nás čeká s novou vládou?

První kroky nové vlády vzbuzují spíše obavy. Ohýbání služebního zákona a snaha o jeho kastraci je jasnou snahou o politizaci odborných částí státní správy. V minulém volebním období jsme museli bránit podobným snahám hnutí ANO 2011 a je smutné, že pravicová vláda se teď pokouší o totéž.

Rizika klientelismu a korupce tak bohužel spíše rostou. Hrozí tak návrat k chaosu 90. let.

Co bychom měli dělat?

Striktně dodržovat literu i ducha služebního zákona. Zpřísnit zákon o střetu zájmů a dále omezit hotovostní platby. Zamezit formálnímu výkladu a obcházení zákona o financování politických stran a podpořit práva oznamovatelů korupčního chování. Nejdůležitější ale je omezit daňové úniky velkých firem a zpřehlednit majetkovou strukturu firem, které přicházejí do styku s veřejným sektorem.

Michal Šmarda
předseda ČSSD

Blogy