Názor ČSSD na vládou prezentované plány z oblasti průmyslu a obchodu

10. ledna 2022

Vládou plánované kroky v oblasti průmyslu jsou přijatelné, většina je však formulovaných velmi obecně až neurčitě. Jsme připraveni vést konstruktivní veřejnou debatu, zejména ohledně trendů, které přinesou strukturální změny v českém hospodářství. Rádi podpoříme modernizaci české ekonomiky, je ale nejvyšší čas, aby vláda přešla od obecných prohlášení k definici konkrétních kroků.

Okamžitě je třeba věcně a realisticky vyhodnotit sociální a ekonomické dopady přechodu na bezuhlíkové hospodářství a na technologickou modernizaci českého průmyslu. Náklady s tímto procesem spojené nemohou nést domácnosti, které si to zkrátka nemohou dovolit.

Jako sociální demokraté oceňujeme snahu o aplikaci BIM jako budoucnosti udržitelného stavebnictví. V energetice rovněž vítáme závazek připravit nový energetický zákon, který umožní rozvoj komunitní energetiky a zapojení obcí i domácností do výroby elektrické energie. Obdobně je pozitivní závazek zvýšit prostředky v Modernizačním fondu na modernizaci země. ČSSD však zároveň považuje za nezbytné, aby bylo garantováno, že podstatná část prostředků bude určena samosprávám a domácnostem, případně malým a středním podnikům nebo živnostníkům.

V programovém prohlášení zcela postrádáme závazek vlády bojovat s rostoucím problémem energetické chudoby. Naprosto chybí možnost využití větší části výnosu z emisních povolenek na podporu domácností ohrožených vyššími náklady na energie a na zmírňování sociálních dopadů zelené transformace.

ČSSD považuje za velmi vágní a neurčité závazky vlády zajistit spravedlivou transformaci a revitalizaci strukturálně postižených regionů. Jedná se přitom o naprosto zásadní téma. Jeho řešení je nezbytné pro přijatelnou ekonomickou i sociální budoucnost naší země, vytvoření udržitelné hospodářské alternativy zejména pro Karlovarský a Ústecký, případně Moravskoslezský kraj.

Investice do těchto regionů musí pomoci především rozvoji živnostníků, malých a středních podniků, které zajistí dlouhodobě důstojná a dobře placená pracovní místa. Debata o ukončení těžby uhlí musí začít přípravou ucelené strategie transformace, která nabídne obyvatelům dotčených krajů vizi spravedlivé budoucnosti! Vládní prohlášení zcela opomíjí potřebu rekvalifikací, vytváření nových vzdělávacích institucí a programů, včetně vysokoškolských, inovativních center a podobně.

Oceňujeme, že si je vláda vědoma potřeby aktualizace energetické koncepce, o čemž ČSSD hovořila již v uplynulých letech. Respektujeme termín konce roku 2023, přičemž jej zároveň považujeme za nejzazší možný. V oblasti jaderné energetiky je třeba vysvětlit, co je míněno hledáním „jiných řešení umístění hlubinného úložiště“. Zejména proto, že se bude jednat o předpoklad dalšího rozvoje jaderné energetiky v Česku. Vnímáme také za nezbytné nejen připravit strategii využití modulárních reaktorů, ale také realistický plán jejich rychlého rozvoje a zapojení do energetického systému země. Zároveň je nutné zahájit debatu o realistickém plánu pro přechodné období, než budou nové jaderné zdroje dostavěny a v provozu.

Jsme velmi zklamáni obecností návrhů v oblasti technologické modernizace a digitalizace českého hospodářství. V této oblasti jsme připraveni aktivně přicházet s návrhy jak zajistit, aby Česko bylo na špičce ve vývoji v oblastech, jako je umělá inteligence a robotizace.

Podporujeme vznik vysoce specializovaných center pracovišť.

Ve vládním prohlášení postrádáme strategický pohled na podporu konkrétních odvětví budoucnosti, jako je například vesmírný průmysl, ICT, kreativní průmysl a podobně. Chybí tak dostatečná připravenost na „Průmysl 4.0“.

ČSSD je přesvědčena, že v dlouhodobém zájmu ČR je získávat ze zahraničí talentové pracovníky. Nicméně odmítáme jako podporu podnikání dovoz levné pracovní síly ze zahraničí, aniž by nejprve byly vyčerpány možnosti zapojení občanů ČR na trhu práce, zejména ze znevýhodněných lokalit, lidí v exekuci, apod.. Jednoznačně odmítáme jakékoliv formy sociálního dumpingu. Zároveň v programovém prohlášení postrádáme návrhy, jak řešit problémy s šedou ekonomikou. Vnímáme to jako signál, že vláda se tímto problémem nechce zabývat a bude před ním zavírat oči.

Mgr. Radek Scherfer

Blogy