MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem

2. července 2021

Zaměstnanci i zaměstnavatelé z jižní Moravy a Lounska, které minulý týden zasáhlo tornádo, se dočkají pomoci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Na ochranu pracovních míst a pomoc firmám se ministryně práce a sociálních věcí rozhodla vyhlásit cílený program Tornádo. „Kurzarbeit je účinný až od 1. 7. 2021, nemůžeme ho tudíž využít na řešení této živelní katastrofy. Proto přicházíme s novým programem, který je založený na podobném principu jako Antivirus,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Cílený program pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům, kteří byli zasažení tornádem. Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR) bude přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy. A to v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí.

„Je zásadní, aby lidé z jižní Moravy měli naši maximální podporu a nic jsme nezanedbali. Úřad práce pomáhá lidem na místě od prvního dne přes mimořádnou okamžitou pomoc. Teď je velmi důležité ochránit i pracovní místa a pomoci zasaženým firmám postavit se na nohy,“ dodává Maláčová.

Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů v těchto případech:

  • Překážky na straně zaměstnavatele: firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou tudíž na překážkách a dostávají náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

  • Překážky na straně zaměstnance: zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. Nemusí kvůli tomu čerpat dovolenou. V tomto případě zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy, ale zaměstnavatel může tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností

  • Zaměstnanec z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci: v tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanec je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzdu budeme zaměstnavateli opět refundovat.

Jak postupovat?

I v tomto případě bude nutné mít podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR. Následně zaměstnavatel předloží vyúčtování (nebo souběžně s dohodou). Výdaje předfinancujeme, nebude nutné mít při podání vyúčtování vyplacené mzdy nebo náhrady ani odvedené pojistné. Úřad práce ČR bude zaměstnavatelům peníze vyplácet co nejrychleji, maximálně v řádech dnů od doručení vyúčtování.

Důležité termíny

Mzdové náklady budou hrazeny za od pátku 25. června do konce července 2021. Podávat žádosti bude možné od 1. poloviny července do konce srpna 2021, a to jak elektronicky, tak papírově. Přesný termín podávání žádostí bude zveřejněný na webu MPSV i ÚP ČR.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy