J. Maláčová: Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám, jejich překlopení schválil Senát

17. března 2021

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Senátoři totiž schválili překlopení těchto dávek. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Aby změny začaly platit, musí je ještě podepsat prezident republiky.

„Pandemie zatím není na ústupu, proto jdeme cestou zjednodušení administrativy a co možná největšího omezení kontaktů mezi úředníky a veřejností. V tuto chvíli není na místě, aby lidé běhali po úřadech,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). MPSV zároveň nechce, aby lidé doplatili na přijatá opatření. „Rodiny a senioři jsou na této podpoře existenčně závislí, proto je o ni nechceme připravit. Cestování na úřady může být komplikované vzhledem k omezením pohybu osob, navíc úřady také fungují v omezeném režimu. Musíme se tomu přizpůsobit. Překlopení dávek fungovalo dobře už loni,“ dodává ministryně.

Všichni, kteří pobírali v prvním čtvrtletí příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči, nebudou muset pro následující tři měsíce dokládat příjmy ani náklady na bydlení. Dávka jim zůstane ve stejné výši jako dosud. Toto „staronové“ nastavení musí ještě podepsat prezident republiky.

Online komunikace i v dalších záležitostech

V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Návod, jak postupovat v případě elektronické komunikace k dispozici ZDE.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy