J. Maláčová: Od července bude možné žádat o náhradní výživné

21. června 2021

Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, jen občas anebo ho platí v nižší částce.

„Jsem si jistá, že náhradní výživné pomůže zejména samoživitelkám a samoživitelům, kteří se nemohou domoci svého práva. Předpokládáme pomoc až pro 24 tisíc dětí, které prostě nemohou doplácet na to, že se na ně druhý rodič vykašlal. Je to výborná zpráva, že po více než patnácti letech diskusí jsme náhradní výživné vybojovali a můžeme pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že náhradní výživné je běžné už ve většině vyspělých zemí.

Podmínkou pro vznik nároku na náhradní výživné je, že rodič, nebo jiná osoba, která o nezaopatřené dítě pečuje (např. opatrovník, pěstoun) a jemuž má být výživné hrazeno, případně samo nezaopatřené dítě, je-li zletilé, situaci aktivně řeší. To znamená, že využili všech zákonných možností a pro vymožení dlužného výživného podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Dítě musí mít zároveň na území České republiky trvalý pobyt a reálné bydliště.

„Úřad práce ČR se v předcházejících měsících intenzivně připravoval na implementaci zákona o náhradním výživném do své činnosti tak, aby klientům poskytl prvotřídní služby spojené s administrací žádostí. Náhradní výživné je podpora rodin s dětmi, které se kvůli neplacení stanoveného výživného dostaly do svízelné životní situace a je třeba jim v co nejkratší možné době pomoci tuto situaci překonat,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Náhradní výživné tvoří rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného v rozsudku soudu (soudem schválené dohodě o výživném) a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období 4 měsíců a její maximální výše je 3 000 Kč měsíčně. Poskytnutá suma zároveň vychází z měsíčního průměru uloženého a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem „průměrování“ sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku.

Pro trvání nároku na náhradní výživné je třeba jednou za 4 měsíce Úřadu práce ČR doložit potřebné podklady a prokázat tak, že nárok na náhradní výživné stále trvá. Úřad práce ČR může tuto dávku pro každé dítě vyplatit v součtu maximálně 24×, přičemž tyto výplaty nemusí jít po sobě.

Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného pak ÚP ČR bude následně po dlužníkovi vymáhat.

Veškeré informace k náhradnímu výživnému, včetně návodného videospotu, nejčastějších otázek a odpovědí či orientační kalkulačky, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne. Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním formuláře nebo potřebují další podrobnosti, mohou se obracet na Call centrum Úřadu práce ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo psát na speciální e-mail: nahradnivyzivne@uradprace.cz.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy