J. Maláčová: 3 miliony respirátorů a 170 tisíc roušek pro děti

1. března 2021

Celkem 3 miliony respirátorů a 170 tisíc roušek pro děti bude směřovat prostřednictvím potravinových bank, obcí a krajů ke zhruba 500 tisícům lidí ohrožených chudobou a dalším potřebným. Tato pomoc zamíří ke zhruba 160 tisícům lidí ohrožených chudobou, k přibližně 300 tisícům sociálně slabých seniorů a dalších sociálně potřebných osob, 12 tisícům pěstounských rodin, 16 tisícům dětí v pěstounské péči a do 55 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Tyto ochranné pomůcky poskytne Správa státních hmotných rezerv.

„Minulý týden jsme zajistili 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi, situace se mění, a tak jsem navrhla uvolnit 3 miliony respirátorů a roušky pro děti. Tyto ochranné prostředky jsou určené pro ty, kteří nemají dostatek financí ani na základní potřeby a pořízení roušek a respirátorů by představoval další významný náklad navíc,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Upřesnila přitom, že lidé ohrožení chudobou získají prostřednictvím potravinových bank bezúplatně po šesti respirátorech, u pěstounských rodin se počítá s dvaceti respirátory pro každého pěstouna a s deseti rouškami pro děti. V případě ZDVOP dostanou zaměstnanci po 50 respirátorech a děti po deseti rouškách.

Cílovou skupinou jsou také osoby a domácnosti ohrožené chudobou či materiální deprivací, tedy domácnosti, jež nemají dostatek finančních prostředků na základní potřeby. „Jedná se například o osoby a domácnosti, které mají nárok na sociální dávky, zejména dávky hmotné nouze, rodiny v azylových domech či v ubytovnách, rodiny ve finanční tísni či žijící v sociálně vyloučených lokalitách a neúplné rodiny. Pomoc bude zacílena i na lidi bez domova nebo sociálně slabší seniory,“ vypočítává dále Jana Maláčová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí využije v tomto případě k distribuci roušek již mnohokrát osvědčený model – zajistí ji 15 potravinových bank a přibližně 1000 sociálních partnerů jako jsou např. azylové domy, noclehárny, domovy na půl cesty, nízkoprahová denní centra apod. S rozvozem těchto osobních ochranných pomůcek pomůže Hasičský záchranný sbor.

Ochrannými pomůckami budou vybaveni i zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří poskytují bezodkladnou péči dětem ohroženým na životě nebo zdraví. „Jedná se o osobní nepřetržitou péči. Je dětem garantována ze zákona a nelze ji neposkytovat, a to ani dočasně,“ zdůrazňuje rovněž ministryně práce a sociálních věcí.

Respirátory FFP2 a zdravotnické obličejové masky (roušky) budou distribuovány ZDVOP a pěstounským rodinám prostřednictvím krajů.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy