Úsporný tarif je zcela nedostatečný. Nejsem si jistý, jestli už vláda svůj čas nepromarnila

5. září 2022

Hejtman Pardubického kraje a místopředseda ČSSD Martin Netolický v rozhovoru pro INFO.CZ popisuje, s čím se potýkají kraje v souvislosti se zvyšováním cen energií. A kritizuje liknavý postup vlády Petra Fialy. „Mám bohužel zatím pocit, že vláda jedná až pod tlakem, nikoliv operativně podle aktuální situace. Ostatně úsporný tarif, který byl schválen před několika málo dny, se v kontextu dnešních dní z pochopitelných důvodů jeví jako úsměvný, protože je zcela nedostatečný,“ říká.

martin-netolicky-1.jpg

Zatímco hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba avizuje, že jeho kraj bude finančně pomáhat se stoupajícími životními náklady penzistům a rodinám s dětmi, vy jste před časem zveřejnil prohlášení, ze kterého plyne, že nebudete mít jako kraj na investice. Čím to je? Jak je možné, že jednotlivé kraje a lidé v nich žijící mají tak odlišné vyhlídky?

Především bych vycházel z toho, že kraje nejsou od toho, aby suplovaly roli státu a vytvářely různé typy sociálních dávek a dotačních titulů pro občany na hrazení zvýšených životních nákladů. Je pravdou, že lze očekávat, že jako kraje budeme mít zvýšený daňový výběr, ze kterého plánuje dle slov kolegy Kuby Jihočeský kraj vyplácet tyto dotace. Na druhou stranu ale čelíme výraznému nárůstu cen stavebních prací a obecně vstupů, a to včetně pohonných hmot a energií.
Proto musíme v prvé řadě zajistit činnost našich nemocnic, škol, zařízení sociálních služeb, ale také železniční a autobusové dopravy. To je primární úkol kraje. Nikoliv vyplácení dávek, které navíc vyvolají jen a pouze třenice v tom, že jeden kraj je bude vyplácet a druhý kraj nikoliv.
Je ovšem otázkou, zda je nabídka podpory v rámci Jihočeského kraje ještě aktuální, když ceny energií vzrostly za poslední dva týdny několikanásobně.
Rozdíly mezi kraji jsou zřejmé a s časem se prohlubují. Je nutné připomenout, že stávající model nastavení rozpočtového určení daní pro kraje je z dlouhodobého pohledu neudržitelný. Kraje získávají prostředky z daňových výnosů podle dvacet let starých údajů, které dávno neplatí a nereflektují aktuální počet obyvatel ani počet kilometrů spravovaných silnic.
I podle analýzy Sdružení místních samospráv vychází, že náš kraj patří mezi nejvíce daňově diskriminované regiony. Proto dlouhodobě usilujeme o změnu, a proto jsme opakovaně využili našeho práva legislativní iniciativy ke změně rozpočtového určení daní pro kraje.

Asociace krajů minulý týden zveřejnila prohlášení, ve kterém se mimo jiné píše, že se nacházíme na poli energií bezmála ve válečné situaci. Není to přece jen trochu přitažené za vlasy?

V momentě, kdy nemáme zajištěné energie pro fakultní nemocnice, regionální nemocnice, zařízení sociálních služeb, ale také školy, to považuji za velmi výrazný problém, protože de facto nemáme zajištěny základní služby směrem k našim občanům a kritické infrastruktuře státu.
Museli jsme, a jsem rád, že jsme se shodli všichni hejtmané bez ohledu na stranickou příslušnost, bouchnout do stolu, protože jsme neměli pocit, že by vláda konala dostatečně rychle a přesvědčivě. Jednoznačně a velmi rázně jsme museli naznačit, že situace je opravdu velmi vážná. Věřím, že už si to i vláda konečně uvědomuje.

Kraje v každém případě vládu vyzývají k několika opatřením: požadují třeba zastropování cen plynu a elektřiny, vláda by podle vás měla udělat také maximum pro získání stoprocentního podílu ve výrobních kapacitách ČEZ. Co se stane, když to vláda neudělá?

Návrh, který jsme prezentovali, je realizovatelný a nejedná se o žádné plácnutí do vody, protože všechny jeho parametry jsou konzultovány s odborníky na energetiku. O tom, proč s těmito konkrétními plány přichází Asociace krajů České republiky a ne ministerstvo průmyslu a obchodu, ať si každý učiní závěr sám.
Právě toto ministerstvo je tu od toho, aby podobné návrhy přinášelo. Stávající kroky ministerstva průmyslu pro nás nejsou srozumitelné a nepřichází rychle. Když jsem před časem vystoupil s potřebou urychleně řešit ceny energií na trhu zastropováním, někteří považovali tento návrh za nereálný. Ministr průmyslu Síkela dokonce řekl, že k zastropování stát nepřistoupí, protože by lidé přestali šetřit.
Konečně si ale i vláda uvědomila, že ceny mnohonásobně vyšší oproti loňským jsou sice tržní, nicméně úplně mimo možnosti spotřebitelů, tedy domácností, živnostníků, podnikatelů, ale i veřejné správy a veřejných služeb. Sám pan premiér se nyní nechal slyšet, že je třeba směřovat k zastropování cen energií a k řešení transformace energetické skupiny ČEZ tak, aby bylo možné získat výrobu a cenotvorbu elektrické energie pod kontrolu státu.
Pokud k nějakému kroku nedojde, neumím si představit dopady nejen na státní správu, ale i na občany a podnikatele.

Pardubický kraj je zřizovatelem nemocnic, středních škol, dětských domovů, zařízení sociální péče, staráte se o krajské silnice a kulturní instituce. Jak se všech těchto organizací zdražování energií dotýká?

Velmi výrazně, a to nejen našich organizací. Již na konci loňského roku jsme vzhledem k avizovanému nárůstu cen energií pozastavili našim organizacím využívání jejich rezervních a investičních fondů, protože bylo jasné, že ceny půjdou ještě nahoru. Nikdo z nás však netušil, co nastane v průběhu letošního roku v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Zajištění fungování nemocnic, škol či zařízení sociálních služeb je naprosto stěžejní, a to i s výhledem omezení investičních akcí nebo dotační politiky kraje tak, jak tomu bylo na počátku koronavirové pandemie. Transfery směrem od kraje na nadstavbové aktivity by samozřejmě musely ustoupit fungování naší kritické infrastruktury. Věřím, že toto si všichni moc dobře uvědomujeme a chápeme.

Hrozí vám v Pardubickém kraji, že byste museli některé instituce zavřít nebo nějak omezit jejich provoz?

Jsou instituce, které z jejich povahy ani zavřít možné není. Jedná se především o nemocnice akutní, ale i následné péče, zdravotnickou záchrannou službu, zařízení sociálních služeb, ale také školy. Samozřejmě lze například omezit fungování muzeí, která kraj zřizuje, ale v celkovém objemu se nejedná o výraznou úsporu.
Oproti tomu je na stole omezení krajských dotačních titulů a investic. V případě investic by se jednalo o několik fází potenciálních úsporných opatření. První investice, kterých by se úspory dotkly, by byly opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd, které standardně platíme z krajského rozpočtu.
Následovaly by vlastní investice kraje, a to i v dalších svěřených oblastech, a pokud by ani toto nestačilo, tak by byly na řadě investiční akce podpořené z dotací státu či dalších zdrojů, a to včetně těch unijních. K čemu bychom rozhodně nechtěli přistoupit, je přehodnocování již rozběhlých investičních akcí. V žádném případě ovšem takový postup nechceme aplikovat, protože omezení investic má vždy vliv na národní hospodářství.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na konci minulého týdne ve sněmovně uvedl, že pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak jako tak tady dlouho nebude – podle něj by v takové situaci byl dokonce ohrožen politický systém země. I vy si myslíte, že je kvůli inflaci a rostoucím cenám energií společenská situace a atmosféra v zemi nejdramatičtější od roku 1989?

Každý politik, který vidí za dveře své kanceláře, si uvědomuje kontext a souvislosti. Nejsem si úplně jistý, jestli vláda už svůj čas nepromarnila. Řeči o tom, že zastropování vláda neschválí, protože by domácnosti přestaly šetřit, se stávají postupně symbolem přinejmenším neobratné komunikace vlády. Pokud by tato slova ministr Síkela myslel vážně, pak jediným vysvětlením je, že nežije v realitě.
Ministři by si měli rychle uvědomit situaci domácností, podnikatelů, ale i investorů a veřejného sektoru. Šetřit lze, pokud se zvýší ceny elektřiny o dvacet procent. Těžko si lze představit účinné šetření energií, pokud ceny vzrostou dvacetinásobně. K tomu ale bohužel došlo.
Ministr Blažek je jeden z mála, který se zatím otevřeně vyjádřil o hrozícím kolapsu české ekonomiky, pokud nedojde k účinným opatřením. Mám bohužel zatím pocit, že vláda jedná až pod tlakem, nikoliv operativně podle aktuální situace. Ostatně úsporný tarif, který byl schválen před několika málo dny, se v kontextu dnešních dní z pochopitelných důvodů jeví jako úsměvný, protože je zcela nedostatečný.
Myslím, že to vidí každý, kdo si četl parametry této pomoci. Za dané situace je třeba jednat rychle a především účinně. V každé krizi často vítězí populisté a extremisté. Nemusíme chodit daleko do historie, abychom se přesvědčili, že to tak je. Povinností každého demokrata je, aby k takové změně režimu nedošlo. Jednoduše panu ministru Blažkovi v tomto rozumím. Pevně věřím, že si to uvědomuje nejen ministr spravedlnosti, ale celá vláda.

Ze slov Pavla Blažka je nicméně evidentní, že si vláda kritickou situaci začíná uvědomovat. Přesto: co když se jí nepodaří situaci řešit dostatečně rychle a efektivně, co bude pak? Co to podle vás bude znamenat pro životy lidí a budoucnost firem?

Vůbec si takovou situaci ani ve snu nepřipouštím, byť z některých vyjádření členů vlády si nejsem jistý, zda je zcela vyloučená. Ideologické řeči o tom, že trh a tržní mechanismus nesnese regulaci, zastropování či usměrňování, momentálně selhávají. Stát disponuje účinnými nástroji, se kterými v rozhodujících momentech musí nakládat.
Proto zde existuje zákon o cenách, energetický zákon, ale i celá řada souvisejících norem, které nevznikly nahodile. Jejich hlavním smyslem je zabránit excesům, ke kterým za normálních podmínek obvykle nedochází. Pokud se nyní, ostatně jak to bývá, potkává více faktorů, vedle válečného konfliktu je to sucho v západní Evropě a podobně, pak trh reaguje nepřirozeně a zásah státu je nezbytný.
Nezapomínejme také, že stát tady existuje od toho, aby zajistil jeho občanům ve vybraných záležitostech nejen společné služby, ale aby je také od obdobných excesů ochránil. Pondělní ceny kolem tisíce euro za megawatthodinu jsou úplný ústřel, který nezvládnou ani domácnosti, ani malá česká ekonomika.

zdroj: www.info.cz odkaz zdeBlogy