M. Toman: S opatřeními, která posílí naši zemi proti následkům změny klimatu, nelze otálet

26. listopadu 2019

Změna klimatu a s tím související sucho jsou jedním z klíčových témat naší doby. A přestože k různým klimatickým změnám dochází od vzniku této planety, poslední desetiletí ukazují, že proces změn se zrychluje. „To nás vede k tomu, že nemůžeme otálet s přijímáním a realizací opatření, která zmírní následky zemědělského i hydrologického sucha, a naopak posílí odolnost České republiky proti následkům změny klimatu,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

■ Přestože letos pršelo více než loni, vody je dlouhodobě málo. Váš úřad si nechal vypracovat právnický posudek k zakotvení ochrany vody v ústavě. Proč má vodu chránit ústava?
Každý obyvatel má právo na užívání pitné vody pro zajištění základních životních potřeb z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně na vodu z veřejně dostupných zdrojů, za společensky a sociálně přijatelných podmínek. Pokud ochranu vody zakotvíme do ústavního zákona, poskytneme jí tak pevnější právní pozici a zároveň tak zdůrazníme, jak důležitá pro společnost je.

■ Objevují se ale i hlasy, že opatření na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody nestačí. Konkrétně zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která za to kritizovala váš úřad i ministerstvo životního prostředí.
Proti tomu jsme se ohradili a musím to udělat i teď. Kontroloři vytrhli fakta z kontextu a veřejnosti předložili zavádějící a zkreslené údaje. Není pravda, že nevznikla nová opatření v boji s negativními dopady sucha. Od roku 2016 ministerstvo zemědělství spustilo například nový dotační program, v jehož rámci podpořilo rekonstrukci či stavbu více než 530 obecních rybníků, z toho nově bylo postaveno 78 rybníků, které zadrží zhruba 250 tisíc metrů krychlových vody. Zvýšil se objem vody, kterou jsou opravené rybníky schopné zadržet, a to o 1,35 milionu metrů krychlových. Do konce volebního období plánujeme vybudovat, opravit, rekonstruovat nebo odbahnit více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží. S nadsázkou říkám, že v průměru, co den – to rybník.

■ Ano, rybníky, ale nestaví se přehradní nádrže…
Je třeba si uvědomit, že přehradní nádrž se nedá postavit v horizontu několika let. V současnosti se vykupují pozemky pod plánovaným vodním dílem Skalička, příští rok začnou výkupy pozemků pod přehradou Vlachovice, připravují se výkupy pozemků pod nádržemi Senomaty, Šanov a Kryry. Úspěšně se projednává i rozšíření stávajícího Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod. Například 85 ze 123 obcí, jejichž katastry jsou územním hájením dotčeny, reaguje pozitivně a se zařazením lokalit do Generelu souhlasí. Postavit přehradu u nás trvá minimálně 15 až 20 let. Výhrady, že měly být budovány, jsou nesmyslné, kvůli povodňovým situacím v posledních 20 letech o suchu nikdo nechtěl slyšet, a to i přes varování vodohospodářů.
Chci zdůraznit, že voda je pro nás absolutní prioritou a tím se vrátit i k vaší první otázce ohledně její ústavní ochrany. Po jednání s odborníky v polovině listopadu nyní zapracováváme do návrhu všechna doporučení, aby bylo možné návrh ústavního zákona předložit co nejdříve vládě.

zdroj: Blesk, 26. 11. 2019

Blogy