J. Oliva: Otevřeno přihlašování zájemců o městské družstevní bydlení

7. července 2022

Zásadní chvíle pro mladé rodiny, které hledají dostupné bydlení, je tady! Zahájili jsme sběr přihlášek, který potrvá tři měsíce.

jiri-oliva_1.jpg

Městské družstevní bydlení je alternativní projekt k developerské výstavbě, kdy výstavbu bytových domů nebude zajišťovat soukromý developer pro svůj zisk, ale městem založená družstva pro svoje členy za nákladové ceny, tedy bez marže. Říkám poctivě: myšlenka není vůbec nová – například ve Vídni, kam se jezdím inspirovat, takto sociálnědemokratická vedení vídeňské radnice za 70 let postavila přes 200 tisíc družstevních bytů a v současné době je Vídeň hodnocena jako nejlepší město pro život na světě i díky perfektní dostupnosti bydlení. Pro Brno již tedy architekti projektují v pěti lokalitách: Kamenný vrch (334 bytů), Francouzská (90 bytů), V Aleji (33 bytů), Přízřenice (323 bytů) a Rumiště (225 bytů). Půdorysy, výměry, umístění a předpokládané ceny jednotlivých bytů jsou na https://druzstevnibydleni.brno.cz. Pro první tři lokality jsme založili družstva (další budou následovat), do kterých město vloží projekty a zřídí pro ně právo stavby na městských pozemcích. Družstva si vezmou od banky úvěr, přičemž budeme chtít, aby banky úvěrovaly co nejvíce, ideálně 90 % nákladů výstavby, tedy aby družstevníci při vstupu do družstva skládali pouze 10 až 15% nákladové ceny bytu, což je zásadně méně než by potřebovali, pokud by žádali o klasickou hypotéku.

Družstva jsou pro pracující, kteří si však nevydělají na komerční byt

Družstevní bydlení je totiž primárně pro mladé rodiny, které normálně pracují, ale kvůli brutální drahotě již z výdělku nedosáhnou na svoje bydlení. Po kolaudaci bytových domů tedy zájemci s rezervačními smlouvami vstoupí do družstva a budou družstvu platit nájemné, ze kterého bude družstvo splácet úvěr bance. Proto je potřeba, aby zájemci měli určitý minimální limit příjmu, tedy aby měli z čeho hradit nájemné. Vždy říkám, že chci, aby tohle nebyla jednorázová akce, ale pouhý začátek na dlouhé cestě průběžné, nekončící výstavby dostupného bydlení jako ve Vídni. Pro nové zájemce jsem nechal zvednout věkovou hranici z původních 36 let věku na 45 let věku, protože už nejen mladí mají problém dosáhnout na bydlení. A jak se budou budovat další lokality a bytů začne být dostatek, chtěl bych v budoucnu věkovou hranici zrušit. Zatím je ale potřeba pomoci těm nejohroženějším. Zájemci se nyní mohou přihlašovat i na více nabízených lokalit nebo i na všechny. Pořadí, v jakém si budou moci zájemci v dané lokalitě vybírat konkrétní byty, bude určeno transparentním losováním pro každou lokalitu zvlášť. Přednost budou mít lidé s trvalým bydlištěm v Brně a s dětmi. Následně budou moci zájemci s družstvy uzavírat rezervační smlouvy na konkrétní byty, na jejichž základě po dokončení výstavby vstoupí do družstva. Všechny potřebné informace najdete na www.bydleni.brno.cz, kde je i přihlašovací formulář. Na pobočkách magistrátu i radnicích městských částí si můžete také vzít informační brožuru. Zvu Vás i na informativní prezentaci v termínech 19.7. a 30.8. vždy v17 hod v sále ZMB na Nové radnici na Dominikánském nám. 1. Samozřejmě informuji také průběžně na Facebooku @OlivaBrno. Milí spoluobčané, dovolte, abych Vám závěrem popřál krásné a pohodové léto.

autor: Jiří Oliva (ČSSD), náměstek primátorky města Brna

zdroj: text byl publikován v Brněnském metropolitanu, červenec–srpen 2022 

Blogy