J. Hamáček pro Právo: ČSSD se nezavděčí všem, ale většině společnosti ano

31. srpna 2020

Sociální demokracie dlouhodobě nabízí dvě jistoty. Zaprvé základní rysy našeho ekonomického programu se nemusí měnit podle toho, co vychází v průzkumech. Naším cílem vždy bylo, je a bude snižování sociálních a ekonomických nerovností. Toho můžeme dosáhnout třeba tím, že budeme chtít po obrovských nadnárodních fi rmách, aby se více podílely na fungování našeho sociálního systému.

Zadruhé ruku v ruce s prvním rysem jde solidarita. Ta má mj. dopomoci k tomu, aby společnost fungovala a prosperovala.

Když se mne někdo zeptá, proč by měl volit právě sociální demokracii, vždycky odpovídám stejně: Pokud se podíváte na hodnoty a program, který soc. dem. zastává, je zde pro ty, co dělají všechno správně. Chodí do práce, posílají děti do školy, platí daně a chtějí žít ve společnosti, která je nehodí přes palubu, pomůže jim v jejich životní cestě a nebude jim házet klacky pod nohy.

A kdyby se jim náhodou něco nezadařilo, tak je nenechá padnout úplně na dno. To je myšlenka sociální demokracie, myšlenka společenské solidarity. Žádná jiná strana s tímto programem tu není.

Už během jarních měsíců jsme věděli, že pandemie přinese nejen zdravotnickou, ale zřejmě i ekonomickou krizi. Krize se ale dotýká především lidí, proto do nich chceme investovat, včetně důchodců. Také proto ČSSD začala připravovat program Nové Česko. Současně tyto krize bereme jako obrovskou příležitost k proměně naší ekonomiky i společnosti. Na tyto nové příležitosti se zaměřujeme a zanedlouho je představíme.

Sociální demokracie právě z těchto důvodů podpořila zadlužení státu. Budeme dohlížet na efektivní využití těchto peněz. Dohlížet na každou investovanou korunu. Jsme si ale vědomi, že se nemůžeme zaměřit jen na výdajovou stránku rozpočtu, ale i na příjmovou.

Že nelze peníze získat jen přesunem peněz mezi ministerstvy, že potřebujeme skutečné reformy. Nechci, abychom dopadli jako v dobách úřadování ministra financí Miroslava Kalouska. Premiér Nečas tehdy řekl: „Zatím děláme tupé účetní operace, žádné reformy.“

Nestydíme se za to, že jsme tradiční politická strana. Má totiž své obrovské výhody, jak jsem uvedl výše, třeba programovou konzistentnost. Mohu se také obrátit na zkušenosti tří našich bývalých premiérů, mnoha ministrů, hejtmanů či starostů. Bez problému se mohu opírat o argumentačně podložené ekonomické studie, jejichž závěry podporují politiku ČSSD.

Všechny naše návrhy budou směřovat ke spravedlivé ekonomice. Jsem přesvědčen o tom, že kdo těží z bohatství a práce našich občanů, měl by se přiměřeným způsobem podílet na našem sociálním systému. Proto navrhuji bankovní daň, ale není to jediný nástroj. Vlajkovou lodí našeho programu bylo vždy progresivní zdanění, boj s daňovými ráji, nižší zdanění práce a vyšší zdanění majetku. Těchto nástrojů máme připraveno několik. A do vlády jsem vedl sociální demokracii proto, abychom náš program prosazovali.

Teď je čas na spravedlivější ekonomiku. Naše návrhy se jistě nebudou líbit pravici, miliardářům a nejbohatším vůbec. Skutečně se nezavděčíme všem, ale většině společnosti ano.

autor: Jan Hamáček

zdroj: deník Právo, 31. 8. 2020

Blogy