Fandíme moderním metodám

22. srpna 2019

LUDGEŘOVICE (Moravskoslezský kraj) Naše obec je jednou z nejrychleji se rozvíjejících v kraji. Stále slýcháme, že náš kraj se vylidňuje, v Ludgeřovicích je tomu však přesně naopak. Zvyšuje se počet obyvatel, s tím narůstají nároky na infrastrukturu, školu a školky nevyjímaje. Letos jsme navýšili kapacitu našich školských zařízení na 550 dětí, z toho 120 dětí MŠ, a víme, že v nejbližších letech bude i tato kapacita naplněna. V září přivítáme 65 prvňáčků ve třech třídách.

Ve všech školních budovách jsme o prázdninách renovovali třídy a družinu na nižším stupni, některé třídy jsme vybavili novým nábytkem, stoly a židlemi, pro pedagogy jsme pak vytvořili novou sborovnu. Nezapomínáme ani na mateřinky. V MŠ Vrablovec je zrenovováno schodiště a pořízeno nové vybavení a MŠ Hlučínská prošla nejen kompletní rekonstrukcí, ale navíc jsme přistavěli celé nové oddělení.

Naše škola patří mezi moderně a nejlépe vybavené školy v celém Moravskoslezském kraji. V každé třídě prvního stupně je interaktivní tabule, ve třídách druhého stupně ve všech třídách projektory v kombinaci s bílými keramickými tabulemi. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou vybaveni pracovním notebookem a tabletem. Škola disponuje více než 110 žákovskými tablety Apple iPad, lego roboty, ozoboty, micro:bity a dalšími moderními pomůckami. Samozřejmostí je kompletní pokrytí školy wi-fi signálem.

V budově dále najdeme moderně vybavenou laboratoř chemie a fyziky, jazykovou učebnu, PC učebnu, nově vzniklý čtenářský koutek, dílny a školní kuchyňku. Škola má bohaté zkušenosti se zaváděním nových metod a forem výuky. Zaměřujeme se především na implementaci a využití ICT techniky ve vyučování napříč všemi předměty. Naši žáci si například již v první třídě tvoří své digitální portfolio. Jak s oblibou říká pan ředitel (Karel Moric), iPad je v rukou kreativního učitele tou nejlepší vzdělávací pomůckou. V dnešní době využíváme iPady a roboty především k rozvoji kreativity, logického myšlení a přemýšlení žáků.

Samozřejmě bychom to vše nezvládli bez skvělých pedagogů. Učitelům jsme poskytli nejen techniku, ale mohou absolvovat různá školení. Velmi se nám také osvědčily inspirativní dny, kdy jsme se sami obohacovali a předávali si zkušenosti, a to minimálně dvakrát ročně. Naši pedagogové se také aktivně účastní celostátních a krajských konferencí pořádaných NIDV, KVIC, Mensou ČR nebo konference Počítač ve škole.

Prostě v Ludgeřovicích nemáme obyčejnou vesnickou školu.

Ludgeřovice

První písemná zmínka je uvedena v listině z roku 1303, v níž je jmenován Balderam, rychtář z Rudgersdorfu (Ludgeřovic). Ves postupně patřila k České koruně, k Prusku (později Německu), od roku 1920 k ČSR a v letech 1938–1945 opět Německu. Dnes zde žije 4919 lidí. Pokroková výuka. Škola disponuje více než 110 žákovskými tablety Apple iPad, lego roboty, ozoboty, micro:bity a dalšími pomůckami.

Autor: DANIEL HAVLÍK starosta obce Ludgeřovice, ČSSD

Zdroj: Lidové Noviny, 22. 8. 2019

Zdroj foto: https://www.facebook.com/ludgerovice/

 

Blogy