Pozici Vlády ČR ve vztahu k muslimským uprchlíkům je třeba držet

18. května 2015

Na mimořádném summitu zástupců členských států EU se bude rozhodovat o návrhu Evropské komise na povinné kvóty pro imigranty z muslimských zemí. Jak je známo, vláda ČR zaujala k tomuto záměru zcela správně a logicky negativní postoj.

Podle mého názoru by ČR měla na své pozici rozhodně i nadále trvat. Vláda ČR totiž není ve svém odmítavém postoji vůči zavedení povinných kvót pro uprchlíky z muslimských zemí osamocena. Podobný postoj mají i další vlády zemí EU. Osobně věřím, že se nesmyslný a pro EU sebedestruktivní nápad evropských byrokratů na summitu podaří zavetovat a zvrátit.

EU by měla pomoci především humanitárně a to přímo v postižených islámských oblastech. Vedle toho je z bezpečnostního hlediska nutné se solidarizovat a pomoci s posílením ostrahy hranic přímořských států EU a zároveň vést boj proti organizovaným zločineckým skupinám, které si z neštěstí uprchlíků udělaly velký byznys.

Bylo by nanejvýš žádoucí, aby se do řešení problematiky s islámskými imigranty aktivně zapojily také USA, které nesou velkou část odpovědnosti za současnou politickou situaci v muslimské části světa. Jedná se jak o vojenské, tak i politické angažmá USA související zejména s tzv. arabským demokratizačním jarem.

Pokud byrokracie EU požaduje nesmyslné kvóty po svých členských státech, tak by v této logice měla stejně postupovat vůči USA. Administrativa EU vůči této velmoci bohužel v této fázi z nepochopitelných důvodů hraje pouze roli mrtvého brouka, nebo v horším případě užitečného idiota a vazala. EU by se proto neměla chovat jako pouhá nesvéprávná pobočka USA, ale jako strategický, suverénní a rovnocenný partner této demokratické spojenecké mocnosti. Současný pasivní přístup elit EU se musí změnit, jinak Evropa bude i nadále oslabovat a zbytečně krvácet.

Blogy