Prosazujeme transparentní a strategická pravidla podpory sportu

16. prosince 2015

Prvním čtením prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o podpoře sportu. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je zajištění koncepčního rozvoje sportu a jeho transparentní podpory jak na celostátní úrovni, tak i na úrovni územní samosprávy. Poslanci tuto novelu odsouhlasili k dalšímu projednání v příslušném garančním výboru.

Novela klade důraz na strategické řízení podpory sportu. „Naplňujeme volební program ČSSD, v němž jsme se zavázali, že připravíme nový zákon o podpoře sportu. Pro sociální demokracii jde o jednu z priorit,“ podotkl Pavel Ploc, místopředseda Podvýboru pro mládež a sport.

Kvůli obstrukcím pravice tento bod nebyl projednán v prvním týdnu probíhající sněmovní schůze. Proto sociální demokracie prosadila vládní návrh z dílny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k projednání hned jako první bod programu pokračující schůze Poslanecké sněmovny v tomto týdnu.

„Chceme zavést transparentní a strategická pravidla podpory sportu na všech úrovních, nejen pro stát, ale i pro kraje a obce. Peníze se musí ve větší míře dostávat napřímo k finálním žadatelům, do tělovýchovných jednot a sportovních organizací. Jejich obětavá práce si zaslouží adresnou podporu. Jde o efektivní investici do zdraví našich dětí,“ zdůraznil Pavel Ploc.
Novelou zákona se zřizuje také rejstřík sportovních organizací a sportovců, který bude sloužit jako zdroj objektivních informací pro nastavení efektivních politik státní podpory v oblasti sportu. V dalším legislativním procesu se touto právní normou bude zabývat Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Blogy