Vznikající pravicová vláda nepůsobí kompetentně

30. června 2010

Na základě informací o personálním složení připravované vlády a dohody o rozdělení ministerstev mezi koaliční strany lze konstatovat, že vznikající pravicová vláda není dobře odborně vybavena, postrádá bohužel zcela zastoupení žen, bude trpět slabou pozicí předsedy vlády a vyvolává obavy z možných střetů zájmů.

Pokud jde o rozdělení vlivu na jednotlivá ministerstva, nejvlivnější stranou nové vlády bude TOP 09, která určí politiku v oblasti financí, práce a sociálních věcí, zahraničí i zdravotnictví. Má tedy na starosti ministerstva, kde vládu čekají nejdůležitější reformní i rozpočtové kroky a ČSSD očekává, že navzdory pokusům o koaliční kompromisy zde bude realizován především program konzervativní a neoliberální TOP 09.

Nejvlivnějším mužem vlády nebude premiér Nečas, jehož vlastní politická strana obsadí jen méně významná ministerstva a bude mít ve vládě menšinu v poměru 6:5:4, ale ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Za vážnou chybu ČSSD pokládá fakt, že v nové vládě není ani jedna žena. Půjde tak s vysokou pravděpodobností o jedinou vládu v Evropské unii, kterou vytvoří výhradně muži. Spolu se zrušením ministerstva pro lidská práva tak pravicová koalice vysílá další jasný a negativní signál o tom, že není ochotna a schopna prosazovat principy rovných příležitostí a práv mužů a žen.

Většina ministerstev bude obsazena čistě na základě politického rozhodnutí bez jakýchkoliv odborných vazeb budoucích ministrů na problematiku jednotlivých resortů. Vládě tak hrozí nedostatek kompetence a tím i zvýšené riziko chybných rozhodnutí pří správě státu. Jde zejména o personální obsazení ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury, školství, dopravy a vnitra.

Obsazení ministerstva vnitra zástupcem strany Věci veřejné, jež je úzce napojena na bezpečnostní agenturu ABL, vzbuzuje podezření z možného střetu zájmů. Tím, že navzdory svým veřejně publikovaným pochybnostem svěřil premiér Nečas tento resort Věcem veřejným, zpochybnil hned na počátku závazky své vlády v oblasti boje s korupcí. Opravdu těžko je nyní může někdo brát vážně.

V zájmu omezení korupce a střetu zájmů je rovněž zcela nezbytné, aby se firmy, vlastněné podnikateli Vítem Bártou a Kamilem Jankovským, kteří byli jmenování do čela ministerstev dopravy a místního rozvoje, neucházely v příštích čtyřech letech o žádné veřejné zakázky, a to ani formou možných subdodávek. Nemělo by dojít k opakování příběhu bývalého ministra Aleše Řebíčka z ODS, jehož podnik díky veřejným zakázkám zázračně zvýšil svůj obrat právě v době, kdy Aleš Řebíček zastával v Topolánkově vládě funkci ministra.

Blogy