Rizika ztrát miliard korun z fondů EU kvůli neschopnosti MŠMT stoupají

31. ledna 2012

Není to žádné překvapení. Upozorňujeme na to už nejméně jeden rok, protože dosavadní výsledky jsou opravdu zoufalé. K 31. 12. 2011 dokázalo ministerstvo školství takzvaně certifikovat jen 2,2 % z celkové sumy, kterou má z Evropské unie k dispozici a která je v objemu zhruba 70 miliard korun. Opravdu velmi tristní výsledek. Pokud by věci fungovaly normálně, což se ovšem na MŠMT zjevně neděje, pak by muselo být certifikováno už zhruba minimálně 17%.

Krátké vysvětlení k pojmu certifikace. Evropská unie nám dá k dispozici určitou sumu na dohodnutý operační program. Cílem těchto peněz je zlepšit trvale situaci v zemi. V rezortu školství to jsou např. významné investice do vědeckých center. Česká republika připraví projekty, zaplatí faktury, auditu systému je zkontroluje, a pokud jsou v pořádku, pak je předloží Evropské komisi, která je do několika týdnů po předložení proplatí. A peníze jsou takzvaně doma. Není to tak složité, co říkáte?

Veškeré regionální programy (s jedinou výjimkou – program severozápad je v tuto chvíli pozastavený) spravované kraji a vedené hejtmany za ČSSD, tento proces zcela zvládají a mají vyčerpáno i kolem 50 % peněz z fondů EU. Ministerstvo školství však v tomto ohledu fatálně selhává.

Zřejmě proto, aby se ministr Dobeš vyhnul nebezpečí ztráty peněz, vymyslel si dva velké projekty Okno a Sport. Obsah těchto projektů ovšem postrádá smysl, stručně řečeno byly by to vyhozené peníze, navíc s velmi nejasným a podezřelým cílem. Proto Evropská komise upozornila, že s proplacením zmíněných projektů se nedá počítat. Horší ovšem je, že špatná příprava a podezření z korupce, jež EK nepřímo vyslovila, jsou schopné zpochybnit proplácení veškerých peněz nejprve pro konkrétní operační program MŠMT – tady mluvím o ohrožení celkem 63 miliard korun. Daleko horší ale je, že tyto pochybné projekty mohou ohrozit všechny evropské peníze, určené pro rozvoj naší země.

Komise dále upozornila na pravděpodobnost toho, že do konce roku 2012 propadne 247 milionů EURO tj. asi 4,2 miliardy korun, protože ministerstvo školství není schopné předložit přijatelné projekty. Riziko ztráty 4,2 miliardy korun kvůli neschopnosti současného ministra Dobeše je děsivé, jen pro srovnání – tato částka je zhruba tolik, co platba sociálního příplatku na 8 let.

Vzdor tomu postupuje ministerstvo školství bez jakékoliv reakce či snahy o nápravu. Ministr Dobeš mění stále znovu a znovu příslušné odborníky a čeká snad už jen na zázrak. V době krize a narůstajícího deficitu veřejných rozpočtů je takovýto postoj dvojnásob škodlivý. Ovšem ani v ostatních operačních programech, spravovaných jednotlivými ministry, není situace dobrá. Tento stav svědčí o systémovém selhání, které významně poškozuje Českou republiku. Lhostejnost vlády ke kolabujícímu čerpání je zarážející, zvlášť pokud si vzpomeneme na diskusi o podpoře a půjče MMF. Tam se jednalo hypoteticky o riziko ztráty asi 20 násobně menší částky, než je bohužel už nebezpečně blízká možnost ztráty evropských peněz.

Tady už nelze očekávat zásah či nápravu od jednotlivých ministrů, ale jasné a systémové opatření přímo od předsedy vlády. To ale, bohužel pro nás pro všechny, stále nepřichází.

Blogy