Pro peníze z fondů EU je potřeba připravit a realizovat záchranný plán

3. dubna 2012

Redaktor Martin Weiss v Lidových novinách ostře polemizoval s myšlenkou, prosazovanou především zástupci ČSSD, převést část finančních prostředků, které má ČR z fondů EU k dispozici, z centrálních operačních programů do regionálních operačních programů (Dotační průmysl, Lidové noviny, 30.3.2012).

Bohužel, možná ani redaktor Weiss si neuvědomuje aktuální situaci ohledně čerpání evropských peněz, která je skutečně velmi špatná. Operační programy, obsluhované jednotlivými ministerstvy, jsou předběžně zastavené. Důvodem má být nevyhovující auditní systém.

Bez ohledu na tento zásadní problém, který vedl k zastavení přívodu peněz, bylo dosavadní čerpání z  operačních programů, spravovaných ministerstvy, velmi slabé. V tuto chvíli je již zřejmé, že ztráty pro ČR v důsledku této neschopnosti půjdou do desítek a v horším případě do stovek miliard korun.

Situace v regionálních operačních programech je ovšem zcela jiná. Čerpají velmi dobře a jsou dokonce schopny vyčerpat více, než bylo plánováno. O účelnosti naprosté většiny z nich není sebemenších pochyb. Peníze v těchto programech slouží pro zlepšení místní infrastruktury ve všech ohledech, počínaje silnicemi a konče školami.

Jeden z mála stínů v rámci regionálních operačních programů padá na program jihozápad, kdy je nyní řešena u soudu údajná korupce u jedné z výzev, rozsudek ještě nepadl. V samotném programu už ale byla udělána náprava a program opět velmi dobře čerpá.

Je tedy zřejmé, že většina regionálních operačních programů je schopna peníze, které nám EU pro rozvoj naší země nabízí, efektivně vyčerpat.

V článku pana Weisse se dále objevuje úvaha, že jednou z hlavních příčin špatného čerpání je příliš velké množství programů v ČR. Letmé srovnání s ostatními zeměmi ovšem ukazuje, že tato úvaha není správná. Pro krátké srovnání - ČR má 17 operačních programů, Maďarsko 15, Polsko 21, Bulharsko 4. Polsko - se svými 21 programy! - čerpá velmi dobře, Bulharsko je na tom srovnatelně s námi. Je tak zcela zjevné, že o úspěchu bohužel rozhoduje spíše úroveň státní a veřejné správy, než počet programů. Státy se stejnou kvalitou správy mají srovnatelné výsledky.

Aktuální situace je velmi vážná a neschopnost Česká republiky čerpat evropské fondy už přesahuje mandát vlády P.Nečae - začíná dosahovat takového rozsahu, že ohrožuje rozpočtovou stabilitu země a budoucí ekonomický i hospodářský vývoj nadlouho dopředu. Je proto potřeba udělat vše, aby byly ztráty co nejmenší. Převedení části peněz do regionálních operačních programů je v tomto okamžiku jedna z mála rozumných možností. Nebude to stačit, ale škoda bude menší.

Blogy