P. Poc se ve Visegrádu účastnil setkání se sociálními demokraty ze střední a východní Evropy

3. prosince 2018

Ve čtvrtek 29. listopadu se v maďarském Visegrádu odehrálo další kolo pravidelných setkání zástupců sociálně demokratických stran střední a východní Evropy. Tentokrát jsme se s kolegy pokusili identifikovat oblasti společného zájmu ale i hrozeb, kterým čelíme napříč hranicemi. Je to nutný krok právě nyní, kdy se formuluje budoucí program evropské demokratické levice pro volby do Evropského parlamentu.

obrázek
Evropská spolupráce se nachází pod tlakem extrémních a populistických hnutí a stran. Těm hraje do karet mimo jiné zvyšující se sociální nerovnost a nespravedlnost. Nůžky mezi bohatými a těmi chudšími se stále více a rychle rozevírají a nedůvěra v národní vlády, média a instituce klesá. Naopak důvěra vůči neoficiálním médiím a zavádějícím informacím roste stejně rychlým tempem. Na druhou stranu jediné, co tyto strany nabízejí je nespolupráce, vzájemné uzavírání, nedůvěra a nenávist.

Naše síla je ve spolupráci, schopnosti se dohodnout a sdílet společné hodnoty při respektování vzájemných odlišností. S kolegy z Chorvatska, Slovenska, Bulharska, Polska a Maďarska jsme přesvědčeni o tom, že sociální Evropa založená na vzdělanosti je cílem, který sdílíme naprosto všichni.

Shodli jsme se také, že k dlouhodobému evropskému financování nesmíme přistupovat jen s vidinou získání co největšího měšce. Musíme se postarat o to, aby byly dotace strategicky správně cíleny. Měly by mířit kromě vzdělanosti na konvergenci, digitalizaci a zdravotní péči. Nesmí zůstat stranou regiony postižené strukturálními problémy, jako je útlum těžby uhlí nebo restrukturalizace energeticky intenzivních odvětví průmyslu.

Je potřeba bojovat proti nálepce našich zemí jakožto míst, kde se dotace ztrácí a bují korupce. Proto podporujeme Úřad veřejného evropského žalobce. Stejně tak důležité, ne-li důležitější, je vypořádat se s výzvami, které představují bezprostřední ohrožení společnosti. Kromě společného postoje k řešení migrace jsme našli společný názor na potřebu řešit důsledky klimatické změny. Vypořádat se s nedostatkem vody, posílit udržitelnost zemědělství, posílení suverenity v oblasti zdrojů. Na všechny tyto otázky musí budoucí Evropský parlament reagovat a musíme mít dost síly na to, aby naše návrhy byly slyšet.

Další kolo setkání bude na základě návrhu ČSSD v České republice na začátku března 2019.

Blogy