M. Zemánek: Teze k situaci ve stavebnictví – osvěta

30. března 2020

„A po pravdě se praví, že člověk je stvořen z žádostí. Jaké jsou jeho žádosti, taková je jeho víra. Jaká je jeho víra, takový je jeho čin. Jaký je jeho čin, takovým se stává.“

Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“. Zcela jsou opomíjeny vnitřní determinanty rozvoje spočívající např. v diverzifikaci životní úrovně obyvatel určitého regionu. Materiál Divize pro udržitelný rozvoj (Division for Sustaine Development) Ekonomické a Sociální sekce (Department of Economic and Social Affairs) Spojených národů v kapitole 40 agenda 21 vyzývá země a mezinárodní společenství k rozvoji indikátorů udržitelného rozvoje. Tyto ukazatele jsou zapotřebí, aby zvýšily důraz na udržitelný rozvoj a pomohly zemím na všech rozhodovacích úrovních k přijetí vhodné vnitrostátní politiky udržitelného rozvoje.

Ve snaze nalézti odpověď na narůstající dispartitu mezi regiony byla ve spolupráci s výkonným ředitelem CZECH Smart City Clusteru (CSCC) panem Regecem odprezentována v únoru t.r. pro zájemce z regionu Polabí vize Smart City/Smart Region Polabí 2020. V úvodu byla představena vize jedinečného partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst ve snaze budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. Účastníkům na konkrétních příkladech bylo názorně představeno, že tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech s okolím pro všechny jejich obyvatele tak, aby se mohla stát příjemným a bezpečným prostředím pro život i práci.

Témata byla záměrně v již lednu t.r. volena: chytrá obec, chytré odpady, chytré vodohospodářství a chytré zdravotnictví. Podrobnosti jsou uvedeny na str. 5 Poděbradských novin pod nadpisem „Zamíří Poděbrady mezi chytrá města?“, zde: http://podebradskenoviny.cz/download/noviny_pdf05.03.20.pdf.

Bohužel další vývoj v české kotlině mi dal plně za pravdu a citát Karla Jaromíra Erbena „Však lépe v mylné naději sníti / před sebou čirou temnotu / nežli budoucnost odhaliti / strašlivou poznati jistotu!" vystihl tehdejší naši neprozíravost ba naivitu. Opět se ukazuje, že fungující stát musí při rozhodování vycházet z reálných koncepcí, dlouhodobých plánů a krizových scénářů, ale o tom se můžete v případě vašeho zájmu dočíst zde: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/m-zemanek-regionalni-politika/. 

Zbývá než zmínit, že znalost budoucnosti představuje vždy strategickou výhodu – dokonce i v případě, že předpověď není zrovna dvakrát radostná.

V závěru mohu potvrdit slova lékaře a biochemika z New Jersey pana profesora Rašky, jr., že „Peněz na výzkum v ČR je už dost, ale platy jsou velice chabé“ a s určitými profesemi v podstatě neporovnatelné (o sociálních službách a zdravotnictví ani nemluvě). Ona chytrá řešení by přitom mohla býti pro sociální a technické služby včetně našeho zdravotnictví přínosem.

Blogy