Ke školskému zákonu jsme přijali pozměňovací návrhy

14. dubna 2016

Dva senátní výbory - Ústavně-právní a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - projednávaly tzv. školský zákon.

„U školského zákona jsme očekávali poměrně obsáhlou diskusi, což potvrdilo naše očekávání“ konstatuje předseda Senátorského klubu ČSSD a člen Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Petr Vícha. „Po věcné diskusi jsme přijali několik pozměňovacích návrhů. Především jsme navrhli zrušit povinnost přednostně přijímat dvouleté děti do mateřských škol. Obdobně jsme navrhli zrušit povinnou docházku dětí do předškolních zařízení v posledním roce před školní docházkou. Za důležité rovněž považuji návrh zrušit školské obvody pro mateřské školy, dodal Petr Vícha.“

Blogy