K Velitelskému shromáždění Armády České republiky

27. listopadu 2018

Tak jako každoročně proběhlo Velitelské shromáždění Armády České republiky. Nebyl jsem přítomen, takže nemám informace, a to ani ze sdělovacích prostředků, zda a jak byl hodnocen tento rok z pohledu velení AČR. Přesto řada jiných informací zazněla a bylo by vhodné se k nim vyjádřit. Zejména proto, že pocit bezpečí stále bereme jako samozřejmost, nevážíme si toho, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa a jsme málo ochotní se k obraně země zapojit.

Tady vidím možnost rozšíření aktivit POKOS (Příprava obyvatelstva k obraně státu) na střední a vysoké školy, ale i na nejširší veřejnost a na spolupráci s neziskovým sektorem.

Vrchní velitel armády prezident Miloš Zeman podpořil vojenskou zahraniční misi v Afghánistánu, která má od roku 2014 mandát RB OSN. Dokonce apeloval na zvýšení počtu našich vojáků, a to i v jiných zahraničních misích. Což o to, první vláda A.Babiše to již učinila. Osobně nesouhlasím s tvrzením pana prezidenta, že jsme odsouzeni v Afghánistánu zůstat v zájmu naší civilizace. Sice souhlasím, že boj proti terorismu je důležitý, ale na straně druhé by měl být i efektivní. Tady považuji za daleko efektivnější jiné prostředky, například využití zpravodajských informací, působení v kybernetickém prostoru, zamezení toku financí k teroristům, vzájemnou spolupráci v rámci NATO a EU,ekonomickou či humanitární pomoc.

Také je třeba si uvědomit, že těch současných bezpečnostních hrozeb je kromě terorismu více. Například extrémismus, nelegální migrace, snaha mocností ovlivňovat demokratický vývoj v naší zemi, agresivní chování RF vůči svým sousedům či ohrožení českých ekonomických zájmů. A to nejen v oblasti energetické či potravinové bezpečnosti, vodních zdrojů, ale i v rámci exportu výrobků našich výrobců. Hrozbou se stává i stále se prohlubující obchodní válka, která má negativní dopad na celou společnost. Nelze zapomínat na organizovaný zločin, narkomafie, praní špinavých peněz či stále nedořešený problém s daňovými úniky.

Proto považuji za důležité a tady se shodnu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, modernizovat armádu a zvýšit počet profesionálních vojáků. To, co je však nejdůležitější, je zvýšit schopnosti armády k obranyschopnosti naší země a přestat budovat pouze expediční sbory. Vždyť obrana České republiky je záležitostí celé vlády a všech ministerstev.

Naše země má kvalitní Bezpečnostní strategii ČR, která popisuje bezpečnostní hrozby. Teď je na vládě, aby zajistila nejen odpovídající finanční prostředky, ale i koordinaci k přijetí konkrétních opatření proti těmto hrozbám. V rámci současných možností je třeba větší spolupráce zpravodajských služeb, je nutné vybudovat efektivní obranu proti kybernetickým útokům a bezpečnostním rizikům v informačním prostředí. Je potřeba kromě modernizace pozemní techniky zajistit protivzdušnou obranu země a podílet se na protiraketové obraně evropských členských zemí NATO. Velmi důležitá je i spolupráce na významných vojenských projektech nejen Aliance, ale i Evropské obranné agentury, a to zejména v posílení prvků robotizace a umělé inteligence. Zaostáváme také ve strategické letecké přepravě, kdy stále musíme spoléhat na naše zahraniční partnery.

Blogy