J. Molnár: V krizích se nejlépe ukazují potřeby i mezery

9. března 2020

Platí to obecně: v případě setrvalého stavu, doby míru a klidu nikdo na rezervy, krizové zásoby či prostředky pro případ nutné ochrany moc nemyslí. Pak, opět platí obecně, náhle dojde k nouzové situaci: povodně, ropná krize, nedostatek vody, epidemie. A všichni se ptají: jak je stát připraven, je zajištěno zásobování, na kolik dní máme potraviny? To je přesně ta situace, kde se takzvaně láme chleba.

Právníci často říkají, že právo je psáno pro bdělé a že každý se má o svá práva prát. Krizové rezervy by snesly podobnou poučku. Jsou také pro bdělé a pro prozíravé. A musíme se o ně starat, musíme o ně pečovat a nesmíme je podcenit, protože následky by byly nedozírné a v čase krize nenapravitelné.

Šíření nového typu koronaviru, ještě v době, kdy ČR neměla ani jeden pozitivní případ, je jasným důkazem nastíněné úvahy. Řada lidí na sociálních sítích nebo v médiích probírala, někdy i rozhořčeně, jak je možné, že stát má zásoby potravin pouze na 1,3 dne… Je zřejmé, že věc není tak snadná, potraviny se drží v zásobách různé a není tajemstvím, že třeba obilí by pokrylo spotřebu na násobně větší dobu. Ze strategických důvodů se navíc seznam, počet a lokace zásob nesdělují veřejně, to je pochopitelné.

Řeč však nemusí být jen o potravinách. Už dlouho, naštěstí, nebyly na našem území ničivé povodně. Když se však jednou za čas objeví, bývají státní hmotné rezervy jedou z prvních institucí, kam se samosprávy obracejí. A ropná krize už je také dávnou minulostí, že si většina ani nevzpomene. Ale odpovědnost by šla vůči správci státních rezerv. Živý příklad, s blížícím se létem, je nedostatek vody. Nouzové zásobování pitnou vodou je aktuální a velkou výzvou. Naplnit ji opět musí SSHR. Všichni tak nějak automaticky čekají, že to zařídí.

Výše uvedené příklady jsou jen zlomkem toho, co se může v krizi hodit. A je potřeba být připraven. Nejen ve vojsku platí, že kdo je připraven, není překvapen. Případně je překvapen méně. Také pravidlo o těžké situaci na cvičišti a lehkosti na bojišti by se dalo volně použít. Štěstí přeje připraveným. Abychom však byli připraveni, musí k této pohotovosti být prostředky a musí jich být dostatek. Pouze takový systém, který je pružný a dostatečně dimenzovaný může v případě problémů dnešního globalizované světa uspět. Je úkolem vlády, obou koaličních partnerů, aby takový stav zajistila. Když vidím, jak se investuje u hasičů či policistů, drží mě víra, že ani na krizové rezervy a zásoby nebude zapomenuto, ačkoliv se občas z médií můžeme dočítat opak.

Blogy