A. Seďa: Poděkování ženám k jejich svátku

6. března 2020

Mezinárodní den žen, navzdory úsilí pravice o jeho zrušení, se stále slaví. Nechci se vracet do minulosti a k historickým událostem, které vzniku tohoto svátku předcházely. Přesto chci připomenout, že se tento svátek slaví i v zemích, které se stále potýkají s dodržování ženských práv, ať již z důvodu politických, společenských či náboženských.

Proto se raději vraťme na zem a připomeňme si současný stav v České republice. Přes objektivní snahu naší politické reprezentace zlepšit postavení žen ve společnosti stále zůstávají problémy. Například v nespravedlivém odměňování žen či v jejich diskriminaci v některých odvětvích. Sociální demokracie se vždy snažila a stále se snaží zlepšit pracovní podmínky žen či zvýšit kvalitu života seniorkám. ČSSD mimo jiné prosazuje důstojnou mzdu a bojuje proti platové diskriminaci.

Podporuje práce na zkrácený úvazek či sdílená pracovní místa. Prosazuje důchodovou reformu, ve které by se spravedlivěji započítávaly roky péče o děti a péče o své blízké. Podporuje vznik nových jeslí a služeb pro matky s dětmi. Každoročně zvyšuje penze a protlačila zákon o zálohovaném výživném.

To je jen výčet konkrétních opatření, které mají zkvalitnit životní úroveň našich žen a zlepšit jejich společenské uplatnění. Proto je důležité si stále připomínat MDŽ jako den nikdy nekončícího boje za práva žen. Je potřebné si uvědomit současné problémy, se kterými se naše ženy a matky potýkají. A také je správné, že tento den a nejenom tento den obdrží ženy jako naše poděkování za svoji starostlivost a péči květinu či kytičku. Jde přece o vážnost a lásku, kterou k našim ženám a matkám muži a jejich děti cítí.

Blogy