Zařízení, která pomáhají ohroženým dětem, budou vybavena dalšími zásobami ochranných pomůcek

8. června 2021

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou vybavena dalšími zásobami osobních ochranných pomůcek zabraňujících šíření koronaviru. O tom, že tyto organizace, které poskytují ochranu dětem ohroženým na životě a zdraví, dostanou desetitisíce kusů respirátorů, rukavic a dalších pomůcek, dnes rozhodla vláda.

„Tato zařízení zajišťují nepřetržitou nezbytnou ochranu a pomoc dětem v krizové situaci. Pro svou náročnou práci potřebují mít nejen dostatečné personální, ale i materiální zajištění. Osobní ochranné pomůcky k nezbytné výbavě v období pandemie bezpochyby patří. Proto vláda rozhodla o poskytnutí několika desítek tisíc kusů těchto pomůcek,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Upřesnila, že půjde o 26 tisíc respirátorů, 4 tisíce roušek, 17 tisíc rukavic, 14 tisíc návleků, 300 kusů ochranných obleků a 150 kusů ochranných štítů. Zmíněné ochranné pomůcky poskytne Správa státních hmotných rezerv a budou distribuovány prostřednictvím krajů. Dopravu do distribučních míst zajistí Hasičský záchranný sbor. Obdobná pomoc byla těmto zařízením poskytnuta již vloni, jak jsme informovali ZDE.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímají děti, které jsou ohrožené na životě a zdraví, i děti, které se ocitly bez jakékoliv péče. „Starají se o ně bez ohledu na to, zda dítě nebo dosavadní pečovatelé jsou pozitivní na Covid-19,“ zdůrazňuje ministryně.

„Přestože aktuálně dochází k postupnému rozvolňování opatření, ohrožené děti jsou do těchto zařízení přijímány neustále, a to bohužel i včetně dětí z nepříznivých podmínek, kde nebyla běžně dodržována dostatečná hygienická opatření,“ dodává Jana Maláčová s tím, že „zachování krizové pomoci ohroženým dětem je klíčové, a proto je třeba zajistit ochranu zdraví personálu i dětí“.

Mezi zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterých je v tuzemsku více než padesát, patří například dětská centra, síť Klokánků nebo SOS vesničky.

 

 

Tiskové oddělení MPSV

Blogy