Ústřední krizový štáb pomůže řešit COVID tak, aby nemusel být vyhlášen nouzový stav

15. září 2020

ČSSD dlouhodobě upozorňuje, že proti COVIDU je potřeba bojovat účinnými nástroji. Za jeden z nich považujeme Ústřední krizový štáb, který slouží k lepší organizaci přijímaných opatření, k propojení centrální úrovně s lokální – vlády s jednotlivými kraji. Je potřeba preventivní kroky proti šíření koronaviru přijímat co možná nejrychleji, po vzájemné diskuzi s odborníky, ale i jednotlivými hejtmany, kteří situaci ve svých regionech znají nejlépe.

„ÚKŠ je skvělým nástrojem v době pandemického ohrožení, jak jsme si ostatně mohli ověřit už na jaře. Tehdy fungoval a i díky práci jeho členů, nás všech, jsme krizi zvládli. Budu se snažit přesvědčit premiéra Babiše o tom, abychom ho proto znovu aktivovali v době, kdy je počet nových případů onemocnění COVID-19 alarmující. Je to z mého pohledu klíčové, samozřejmě vedle preventivních opatření typu nošení roušek“, říká k nutnosti potřeby Ústředního krizového štábu v současné chvíli předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokládáme ÚKŠ za nejlepší platformou pro vzájemnou koordinaci a komunikaci a jedním z klíčových předpokladů zabránění nutnosti přijímat přísná omezení či v krajním případě vyhlašovat nouzový stav. ÚKŠ chceme zřídit proto, abychom zabránili nouzovému stavu.

„Nechceme, abychom museli omezovat ekonomiku podobně, jako jsme to udělali na jaře. Nechceme ani vyhlašovat nouzový stav. Naopak ale chceme chránit zdraví a životy obyvatel a k tomu, aby se nám to podařilo, nemůžeme jen nečinně čekat a přihlížet, jak počty nakažených strmě rostou. Je potřeba jednat a my jsme připraveni se koronavirové hrozbě v ÚKŠ každý den usilovně věnovat“, uzavírá Jan Hamáček.

Co je ÚKŠ?
ÚKŠ je celý systém krizového řízení a postupů jak zvládat krize. Stát do tohoto krizového systému nainvestoval čas a prostředky mimo jiné např. v reakci na povodně.

ÚKŠ zasedá takřka non-stop a jedná operativně, v ÚKŠ jsou odborníci na krizové řízení a pověření zástupci z ministerstev (většinou náměstci) a bezpečnostních složek. V rámci ÚKŠ funguje celá řada pracovních skupin – např.: pro epidemiologická rizika (v případě epidemie je součástí ÚKŠ Ústřední epidemiologická komise), pro zásobování, pro zajištění ochranných pomůcek, přípravu ekonomických opatření, řešení problematiky cizinců cestujících do ČR, atd. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány. ÚKŠ může být svolán i bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu s cílem připravit se a zvládat krizové situace. O aktivaci ÚKŠ rozhoduje předseda vlády.

Ministerstvo vnitra, se pravidelně připravuje a procvičuje řízení ÚKŠ, má celý aparát, vybavení, prostory a vyškolený personál na krizové řízení. Proto je logické, že řízením tohoto orgánu je pověřen ministr vnitra v případě vnitřní krize – vždy tomu tak bylo.

ÚKŠ není jen úkolování policie nebo hasičů, ale efektivní propojování a koordinace všech institucí státu, krajů a samospráv včetně. Současná epidemie není jen o řešení zdravotních rizik, ale také o zajištění ochranných pomůcek, komunikaci se samosprávami, dohledu na dodržování ochranných opatření a další… Proto za celou situace nemůže být odpovědné jen malé ministerstvo zdravotnictví.

Na jaře ÚKŠ zásadně přispěl ke zvládnutí první vlny COVIDU v ČR.

Blogy