Tomáš Petříček se v Berlíně zúčastnil neformálního jednání s kolegy z německé sociální demokracie

2. července 2020

Tomáš Petříček se 1. 7. 2020, spolu s dalšími sociálními demokraty, setkal v Berlíně s Kevinem Kühnertem, mladým místopředsedou německé SPD, který je zároveň lídrem mladých sociálních demokratů a Achimem Postem, místopředsedou poslaneckého klubu SPD a ústředním tajemníkem evropských socialistů, aby hovořili o možnostech programové spolupráce mezi oběma stranami a prioritách SPD v rámci nadcházejícího německého předsednictví Evropské unie.

Německé předsednictví Rady EU se bezprostředně zaměří na překonání pandemie koronaviru, tedy jak na samotný boj proti šíření viru, tak především na snahu podpořit evropské hospodářství a posílení sociální soudržnosti v Evropě. Zároveň čeká německé předsednictví řada úskalí, musí překonat existující rozdíly mezi severními a jižními státy nebo mezi starými a novými členskými zeměmi. V zájmu splnění tohoto cíle bude Německo klást důraz na společně schvalovaná opatření, zásady evropské solidarity a společné hodnoty.

Jednání se uskutečnilo za podpory nadace Friedricha Eberta, která pomáhá vzájemnému dialogu již 30 let. Krom těchto stranických setkání se ministr Petříček v Berlíně setkal i se svým ministerským protějškem.

obrázek

zdroj:

Kristian Malina
Zahraniční oddělení ČSSD

Blogy