Rozhovor s hejtmanem Martinem Netolickým pro ČSSD

23. prosince 2021

Jste úspěšný hejtman, byť jste nyní vnímám tak, že se za značku ČSSD stydíte a ani jste socdem nevolil. Jak to jde ruku v ruce s vaší pozicí místopředsedy? Proč jste do toho šel?

Pokud bych se za sociální demokracii styděl, což mi mnozí podsouvali, tak bych nyní nekandidoval do jejího vedení. Můj návrat do vedení měl ale jednu jasnou podmínku, kterou jsem formuloval, a to bylo zvolení Michala Šmardy předsedou strany. Protože jsem sociálním demokratem a i přes všechno, co se odehrálo v posledních letech, jím budu i nadále, tak jsem chtěl nabídnout novému předsedovi, kterého vnímám jako úspěšného starostu, pracovitého člověka a především jako autentického sociálního demokrata, svoji pomoc, protože jsem přesvědčený, že sociální demokracie má voličům co nabídnout. Myslím si, že toto je jasný signál, že se ke straně hlásím a chci ji pomoci s restartem. A že se u nás v kraji snažíme obdobně jako ve městech a obcích o otevření sociální demokracie? To byl přeci cíl řady předchozích vedení.
Způsob, který jsme zvolili, se osvědčil a doporučuji všem, aby za tři roky postupovali obdobně v návaznosti na místní či regionální specifika. Jiné strany podobným způsobem postupují již řadu let a díky tomu mají silné regionální a místní zastoupení. To se ale týká i senátních voleb. Jak říká jedno přísloví: „Dobře míněná facka je lepší než dlouhé vysvětlování.“ A my jsme těch ran už dostali opravdu hodně. Poučme se z nich a konečně přestaňme být stranou pro sebe sama, ale opět stranou pro všechny lidi se sociálně demokratickými postoji.

Jak chcete získat zpátky ztracené voliče?

Základním předpokladem je být opět sebevědomou samostatnou politickou stranou, která nebude sekundovat někomu jinému a sloužit mu bez možnosti reálně ovlivňovat politické dění a chod naší země tak, jak se to dělo v případě účasti ve vládě Andreje Babiše. Musíme se očistit od vnitřních sporů, kvůli kterým jsme dlouhodobě působili směrem ke straníkům a především k voličům nedůvěryhodně. Musíme být stranou, která může mít názorové proudy, z nichž každý osloví jinou skupinu voličů, ale zároveň musíme být jednotní, čitelní a důvěryhodní. To považuji za naprostý základ. Je nutné také stavět na lidech, kteří mají něco za sebou a neberou členství ve straně jako výtah k moci. Máme mezi sebou úspěšné regionální politiky, starosty měst a obcí a na nich bychom měli stavět. Jsem přesvědčený, že pokud je sociálnědemokratický program úspěšný v Německu, ve Skandinávii, tak není důvod, aby nebyl úspěšný také u nás.

Co můžete nabídnout voličům oproti stranám, ke kterým odešli původní sociálnědemokratičtí voliči (ANO, SPD, Piráti…)? V čem je, nebo by měla být, ČSSD jiná, pro voliče opět lepší alternativa.

Sociální demokracie přestala být důvěryhodná, čitelná a srozumitelná. Proto voliči volili alternativu v podobě stran, u kterých byla nějaká část jejich programu blízká jejich srdci a měla šanci na prosazení. Voliči hledali strany, které působí navenek jednotně a silně, hovoří jasně a srozumitelně, i když často zjednodušeně. ČSSD tak musí být opět stranou, která jasně a zřetelně formuluje svůj politický program, ale přitom nebude stranou v područí někoho jiného, což nás bohužel mimo jiné dostalo mimo sněmovní lavice. V tom je klíč k úspěchu. Nemůžeme se navíc omezit jen na určitý segment voličů, což se v posledních letech bohužel dělo, ale měli bychom oslovovat se sociálnědemokratickými tématy všechny od studentů přes mladé rodiny až po seniory. Obzvláště v současné době budou typicky sociálně demokratická témata společností rezonovat a my je musíme uchopit.

Proč nasazujete svou energii za stranu, kterou většina politologů považuje za mrtvou?

Jsem dlouholetým sociálním demokratem, který nepovažuje členství ve straně jen jako možnost ucházet se o hlasy voličů. Být sociálním demokratem je pro mne osobně součást světonázoru a chápání světa kolem nás. To se mávnutím proutku nezmění. Rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří opustí loď, když se začne potápět a věřte, že momentů, kdy jsem toto mohl učinit a nikdo by mi to nemohl mít za zlé, bylo obzvláště v posledních letech naší účasti ve vládě opravdu mnoho. Co to bylo za vládní spolupráci, když se partneři nedokázali shodnout ani na základních bodech? Mohu jmenovat způsob zrušení superhrubé mzdy, přehlasování koaličního partnera v klíčových záležitostech fungování veřejné správy, apod. Role sociální demokracie byla nedůstojná a mě osobně nic nepřesvědčí o opaku. Co je ale horší, že jsme se nechali ovládat hnutím bez ideového zakotvení ultrapopulistického oligarchy. Nové vedení má šanci. Sociální demokracie na politickou scénu patří. Naším cílem musí být nikoliv návrat do vládních lavic, ale důležité je, abychom příště byli součástí diskursu v dolní sněmovně.

Kdo je nyní volič, kterého chcete oslovit?

Já osobně chci oslovovat angažovaného občana, který se zajímá o dění ve své obci, městě či kraji. Rád bych, aby sociální demokracie oslovovala voliče, kteří nejsou spokojeni s často povrchním vedením politiky, s planými sliby a prázdnými frázemi. Osobně jsem přesvědčený, že právě proto, že se jedná o světonázor, najdeme potenciální voliče sociální demokracie napříč společností, napříč věkovými skupinami. Byli jsme stranou hodnotově zakotvenou, ale přitom s programem pro všechny věkové kategorie či sociální skupiny, kterým není cizí slovo solidarita a svoboda.

Co byste vzkázal členům sociální demokracie, kteří v uplynulých měsících stranu opustili, proč by se nyní měli vrátit, v čem bude vaše vedení jiné?

Především jsem přesvědčený, že budeme vedení, které bude se členskou základnou aktivně komunikovat. Všichni, kteří jsme součástí nového vedení, umíme komunikovat osobně či online, známe členskou základnu a chceme, aby byly náměty členů vyslyšeny. Zároveň chceme, aby značka ČSSD byla znovu silnou a důvěryhodnou značkou, která bude hrát na české politické mapě opravdu důstojnou roli. Novému vedení, jehož jsem součástí, v tomto opravdu věřím a doufám, že nám členové dají šanci změnit věci k lepšímu.

Jaký je vaše nejlepší/nejsilnější vzpomínka na členství v ČSSD?

Silných vzpomínek mám celou řadu, jelikož se již mohu po více než dvaceti letech označovat také za pamětníka. Silné momenty jsou spojeny s okamžiky po vítězných krajských volbách, pocity, kdy se intenzivní práce setká s pozitivní odezvou od občanů, od voličů. Vzpomínám si na všechny předvolební kampaně, na objíždění měst a obcí, výlepy plakátů na obecní plakátnice do dlouhé noci, ale také na setkávání se s občany v ulicích. Těch momentů je opravdu celá řada.

Co vás v uplynulých měsících nejvíce rozčílilo a proč?

Těžko vybrat (smích). V posledních měsících je celá řada negativních momentů spojena s určitou bezmocí v době řízení koronavirové pandemie ze strany státu. Nechci nic vzkazovat bývalým ministrům. Oni sami vědí, kdy chybovali či byli nuceni ohnout hřbet. Čo bolo, to bolo. Na hodnocení centrální politiky je třeba si počkat, je ještě brzy hodnotit.

Co vám naopak udělalo v nedávné době největší radost (kromě zvolení do vedení ČSSD)?

Největší radost mám z dobře odvedené práce pro náš kraj. Za každou dokončenou investicí se skrývá několik stovek hodin práce, která se nakonec zúročí. Jsem rád, když nám občané řeknou, že se povedlo to či ono, že jsou rádi za to, co pro ně kraj dělá. V letošním roce obzvlášť mám radost, že se nám podařilo zahájit největší investici do krajského zdravotnictví, kterou je centrální urgentní příjem v Pardubické nemocnici za 1,7 miliardy korun. K tomu dokončujeme stavbu centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici a stavbu moderní nemocnice následné péče v Moravské Třebové.

Jak byste popsal/a rok 2021 jednou větou?

Pevně věřím, že rok 2021 byl posledním rokem restrikcí spojených s koronavirovou pandemií a zároveň doufám, že i rokem změny politické kultury v České republice, která by opět mohla mít ideový základ.

Jak zajistit, aby se snížil dluh ČSSD?

Zajištění ekonomické stability strany je jedním z velkých úkolů pro nové vedení. Samozřejmostí je nyní urychleně zanalyzovat finanční situaci strany, projít výdajovou i příjmovou stránku a logicky se uskromnit. Rozhodně si nemůžeme dovolit vyhazovat peníze z okna, ale zajistit efektivní nakládání s členskými příspěvky a se stranickým majetkem. Rozhodně jsem však proti tomu, abychom se bezhlavě zbavovali majetku ČSSD, a to včetně Lidového domu v Praze. Už je nyní z velké části pronajímán a je nutné se zamyslet nad tím, jak využít případně i další jeho části, které by strana měla oželet a nabídnout je k pronájmu ve velmi lukrativní části Prahy. V tom věřím novému předsedovi Michalu Šmardovi, se kterým jsem o tom hovořil. Totéž by se mělo dít v regionech, kde vlastníme nemovitosti. Není doba na to, abychom je využívali jen a pouze pro stranické schůze.

Jaký způsobem byste zapojil/a do činnosti ČSSD všechny členy a sympatizanty? (Mladé soc. demokraty jako představitele nastupující vlny socdem?)

Základem je, aby vedení fungovalo takovým způsobem, aby se členská základna chtěla do fungování sama zapojovat. To znamená, že musíme být komunikativní, otevření a vstřícní. Je přirozené, že chceme zapojit do fungování strany seniorské organizace, ženy, MSD a další. Na druhou stranu se nesmíme uzavírat jen do vlastních debat, ale otevřít se sympatizantům z řad zájmových spolků ve městech a obcích, protože oni jsou velmi často nositelem myšlenek a spoluformují veřejné mínění. Covidová doba bohužel také přispěla ke složitější komunikaci uvnitř strany a já osobně nejsem zastáncem videokonferencí, i když výrazným způsobem šetří náš čas. Jsou debaty, které nelze řešit jinak než osobně, a proto doufám, že i se všemi, kteří se budou chtít zapojit do fungování sociální demokracie, se budeme moci potkávat především osobně.

Jak dlouho jste členem ČSSD a proč zrovna ČSSD?

Členem sociální demokracie jsem od roku 2000, kdy jsem dovršil 18 let věku. Jak jsem již zmiňoval, tak sociální demokracie je součástí světonázoru, který mi byl vždy blízký. Vzhledem k tomu, že jsem se vždy řadil mezi aktivní, a to již na základní a posléze na střední škole, zajímal jsem se o dění kolem sebe, o fungování našeho města Česká Třebová, tak byl vstup do sociální demokracie, jejíž hodnoty mi byly a jsou blízké, přirozený.

Jaký je Váš názor na Green Deal?

Nejsem odborníkem na oblast životního prostředí, která je nesmírně odbornou záležitostí, ale vnímám Green Deal jako příležitost pro českou ekonomiku, ale zároveň také jako potenciální riziko. Výraznější omezení emisí skleníkových plynů je samozřejmě správnou cestou, ale je nutné jít krok za krokem bez výraznějších výkyvů a skoků a je nutné, aby panovala celospolečenská shoda, což při parametrech Green Dealu půjde jen velmi obtížně. Je nutné, aby aplikace jednotlivých součástí dohody nezničila trh s osobními automobily, ceny materiálů, vstupů do výroby, a to především ceny energií, protože v rámci Green Dealu jsou za zelené zdroje považovány sluneční, větrné a vodní elektrárny. Logicky se tak nabízí otázka, jak se zúžení výčtu možných energetických zdrojů projeví v rámci cen energií.

Jak budete trávit Vánoce a jaká je vaše nejoblíbenější vánoční pohádka/film?

Vánoční svátky chci využít především k odpočinku, kterého za poslední dva roky bylo opravdu málo, a to především z důvodu koronavirové pandemie, kdy na nás jako kraje byla převedena velká část zodpovědnosti za očkování, testování, distribuci osobních ochranných pomůcek a prostředků. Také jsme v loňském roce měli krajské volby, a tak se opravdu těším na určité zastavení se, četbu knih a pevně věřím, že také na lyžování, kterému snad budou podmínky nakloněné. K vánočním svátkům určitě patří také klasické české pohádky, jako například S čerty nejsou žerty nebo nestárnoucí humor Pelíšků.

Dáváte si nějaká novoroční předsevzetí? Jaká by bylo/a vaše předsevzetí týkající se sociální demokracie?

Předsevzetím je v tuto chvíli stabilizace sociální demokracie po stránce ekonomické, ale také po stránce členské základny, která se v posledních letech vlivem vnitřních sporů a kroků bývalého vedení výrazným způsobem snížila, což má samozřejmě vliv také na ekonomiku společně s neúspěchem ve volbách a ztrátou státního příspěvku za poslanecké mandáty. Dalším předsevzetím je, aby strana byla úspěšná v nadcházejících komunálních volbách, protože máme celou řadu starostů, místostarostů a radních, kteří si zaslouží ve vedeních měst pokračovat, jelikož odvádí dobrou práci.

zdroj: tiskové oddělení ČSSDBlogy