Ministryně Jana Maláčová slaví dva roky ve funkci

30. července 2020

Přes tři desítky úkolů si resort práce vytyčil splnit nejen v rámci programového prohlášení Vlády ČR do konce volebního období. Za dva roky působení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v čele resortu tři čtvrtiny z těchto úkolů již v praxi platí nebo jsou těsně před dokončením. Maláčová prosadila zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč, rekordně rostly mzdy, platy i důchody. Pomoci se dočkali také lidé se zdravotním postižením, pro něž se zvýšil příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti.

„Je to obyčejná lidská slušnost pomáhat lidem, proto jsem šla do politiky. ČSSD chce hájit zájmy všech, kteří poctivě pracují nebo celý život pracovali, kteří vychovávají děti nebo se starají o své nemocné blízké. A dělají všechno správně. Jak důležitá je taková pomoc, se ještě více to projevilo v době pandemie koronaviru. Myslím, že za ty dva roky jsem ukázala, že o tom jen nemluvím, že ČSSD plní sliby a lidem skutečně pomáhá,“ vysvětluje ministryně Maláčová.

Co jsme splnili

Pomohli jsme seniorům

1. Zvýšila se základní výměra důchodu na 10 % průměrné mzdy.

2. Od 1. 1. 2019 se navýšil důchod o 1 000 Kč lidem starším 85 let.

3. V roce 2021 by měla průměrná výše důchodu dosahovat 15 000 Kč.

4. Založili jsme důchodovou komisi, která řeší důchodovou reformu a plošné zabezpečení ve stáří.

5. Legislativně dokončujeme návrh na dřívější odchod do důchodu pro náročné profese a tzv. výchovné pro seniorky.

Pomohli jsme rodinám

6. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek na 300 tisíc Kč.

7. Začlenili jsme institut sdíleného pracovního místa do zákoníku práce, což je podpora částečných úvazků.

8. Rozvíjíme formy náhradní rodinné péče. Ve sněmovně je nyní novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

9. Více podporujeme výchovu dětí ve funkčních rodinách a rozvíjíme veřejné služby pro rodiny.

10. Předložili jsme novelu zákona o dětských skupinách/jeslích.

11. Předložili jsme zákon o náhradním výživném.

Pomohli jsme zaměstnancům a zaměstnavatelům

12. V posledních dvou letech jsme rekordně zvyšovali minimální mzdu.

13. Zjednodušili jsme a zrychlili systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky.

14. Zrušili jsme karenční dobu.

15. V rekordním čase jsme zavedli elektronickou neschopenku.

16. Finišujeme lepší ukotvení sociální práce v zákoně.

17. Centrem činnosti Úřadů práce ČR se opět stává politika zaměstnanosti.

18. Digitalizujeme agendu Úřadů práce ČR a ČSSZ, tak aby občané mohli vyplňovat a zasílat formuláře elektronicky. Praha, 30. července 2020

19. Snížili jsme administrativní zátěž zaměstnavatelů na chráněném trhu práce.

20. Dokončujeme revizi systému rekvalifikací.

21. Dokončujeme Balíček zaměstnanosti včetně kurzarbeitu.

Pomohli jsme lidem s postižením

22. Zvýšili jsme o téměř polovinu příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti.

23. Zamezili jsme zneužívání nástroje náhradního plnění ze strany některých podnikavců.

24. Finišujeme novou právní úpravu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

Pomohli jsme sociálním službám

25. Zajistili jsme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližujících se oboru zdravotnictví.

26. Finišujeme novelu zákona o sociálních službách.

27. Podpořili jsme vznik sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra.

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV

Blogy