30. výročí obnovovacího sjezdu ČSSD v roce 1990

23. března 2020

Obnovovací sjezd Československé sociální demokracie, historicky v pořadí jako XXIV., se konal ve dnech 24. - 25. března 1990 v Praze – Břevnově v tehdejším Domě odborů Pyramida. Sjezdu se zúčastnilo 411 delegátů z jednotlivých krajů republiky s hlasem rozhodujícím, kteří zastupovali tehdy přibližně 8 000 členů strany.

Tento sjezd byl významným mezníkem v procesu obnovování strany a navázal tak na činnost tzv. celostátního přípravného výboru a jemu předcházejících 2 organizačních skupin, které se na sklonku roku 1989 zformovaly kolem Slavomíra Klabana a Rudolfa Battěka.

Obnovovací sjezd, jehož se účastnili kromě domácích delegátů i zástupci exilové ČSSD, zvolil předsedou strany Jiřího Horáka. Slavomír Klaban byl současně zvolen čestným předsedou sociální demokracie.

obrázek
obrázek


Bohumír Brom, vedoucí Archivu ČSSDBlogy